Microsoft forenkler bedriftslisenser

Årsaken skal være at verken kunder eller selgere fullt ut forstår vilkårene på dagens volumlisenser.

Årsaken skal være at verken kunder eller selgere fullt ut forstår vilkårene på dagens volumlisenser.

Microsoft har varslet bedriftskundene sine om at vilkårene og strukturen på volumlisenser skal forenkles drastisk fra 1. juli, melder Microsoft Watch.

Hensikten er ikke å endre betingelsene, men å gjøre det enklere for alle – både kundene og Microsofts egne ansatte – å forstå hva betingelsene faktisk er.

To tiltak står sentralt i forenklingen. For det første skal tallet på lisensieringsmodeller reduseres fra 70 til 9. For det andre skal det medfølgende dokumentet som forklarer hvilke bruksrettigheter lisensen medfører – PUR eller «product user rights» – redigeres ned fra 100 til 44 sider.

Dette er de ni kategoriene:

  1. Spesialiserte servere: Windows Web Server, Microsoft Business Network Server, Virtual Server

  2. Lisensiering per prosessor: SQL Server, BizTalk, ISA, Speech Server, CMS, CS, HIS

  3. Driftstjenere: SMS, MOM

  4. Lisensiering per klient (CAL eller «Client Access License»): SQL Server, SPS, Exchange, Project Server, LCS

  5. Serveroperativsystemer

  6. Klientoperativsystemer

  7. Klientapplikasjoner

  8. Utviklerverktøy

  9. Online-tjenester

At for eksempel SQL Server er oppført i to kategorier, innebærer at kunden kan velge det mest hensiktsmessige alternativet.

Microsoft-analytiker Paul DeGroot sier til Microsoft Watch at endringene er fordelaktige for alle parter: Kundene er mer tilbøyelig til å rette seg etter lisensen når de skjønner hva den innebærer, det vil bli enklere for Microsofts selgere å forklare hva betingelsene er – noe de har problemer med i dag – og klarere formuleringer innebærer også et bedre grunnlag å løse eventuelle tvister på.

    Les også:

Til toppen