Microsoft fører krig mot avisbransjen

I følge en ny rapport fra Forrester Research har Microsoft som strategi å ødelegge det tradisjonelle avismarkedet, for så å utnytte de nye mulighetene som oppstår på slagmarken. Nå forbereder amerikanske og kanadiske aviser seg på markedskrig med Microsoft.

I følge en ny rapport fra Forrester Research har Microsoft som strategi å ødelegge det tradisjonelle avismarkedet, for så å utnytte de nye mulighetene som oppstår på slagmarken. Nå forbereder amerikanske og kanadiske aviser seg på markedskrig med Microsoft.

Det er krigen om rubrikkannonsemarkedet det handler om. Dette markedet genererer mer enn halvparten av de amerikanske avisenes inntektsgrunnlag.

Nå ønsker Microsoft å selge programvare for rubrikkannonser over Internett. I følge Forrester Researchs nylig utgitte rapport "Microsofts Media Assault" følger Microsoft nå samme strategi overfor avisbransjen, som konsernet tidligere har fulgt overfor programvareindustrien. I denne industrien skaffet Microsoft seg så mye markedsmakt at rivalene ble tvunget til å adoptere Windows som standard.

"Microsofts strategi er å investere tungt for å forskyve den tradisjonelle maktstrukturen innenfor distribusjon og innhold, for så å utnytte de åpninger som kommer", skriver Forrester i rapporten om medieindustrien.

Microsoft har til nå fulgt denne strategien overfor rubrikkannonsemarkedet på Internett, ved å be konkurrentene om å inngå alllianseavtaler ved å kjøpe programvare fra selskapet.

- Vi vil ikke konkurrere med avisene, vi vil samarbeide med dem. Vi ser dette nettstedet som et utstillingsvindu for å vise bransjen hva som er mulig, sier Alex Simmons, produktsjef for Microsofts CarPoint, til Calgary Herald Online.

Richard Perle, som har det øverste ansvaret for nettstedene til 120 aviser i Hollinger Digital Inc, mener imidlertid at Microsoft har lite å slå på stortromma med.

- Microsoft har ingenting du ikke kan få andre steder. Det er flere konkurrenter som har teknologi for rubrikkannonser på Internett, og det er ikke kostbart å skreddersy denne teknologien, sier han.

Flere analytikere er enige med ham. Ifølge Editor & Publishor Interactive, amerikanske redaktørers fagblad på nett, er Microsoft i dag den største trusselen mot avisenes rubrikkinntekter. Dette er en trussel flere bransjefolk ser alvorlig på.

- Marginene for bransjen vil bli lavere, og avisene vil ha mindre ressurser til å lage nyheter slik at nyhetsproduktet vil bli dårligere. Etterhvert vil avisene måtte kutte ut tillegg som børsoversikter for å kutte ned kostnader, spår Forrester i rapporten.

Til toppen