Microsoft foreslår åpne standarder for webtjenester

På Microsofts utviklerkonferanse la utviklingssjef Bill Gates fram forslag til nye standarder innen webtjenester, som vil legges fram for et uavhengig internasjonalt organ.

På Microsofts utviklerkonferanse la utviklingssjef Bill Gates fram forslag til nye standarder innen webtjenester, som vil legges fram for et uavhengig internasjonalt organ.

Webtjenester er en type Internett-programvare som alle store aktører innen programvare er svært opptatt av. Et strategidokument som IBM la fram i september i fjor beskriver webtjenester - "web services" - som "helhetlige, modulære applikasjoner som kan beskrives, publiseres, lokaliseres og påkalles over et nettverk, generelt sett world wide web". Tjenestene krever tre roller: den som tilbyr applikasjonen, den som ønsker tjenesten, og mekleren som formidler tjenesten.

Microsofts pågående utviklerkonferanse i Los Angeles, skisserte sjefsutvikler Bill Gates en helhetlig arkitektur for webtjenester. Arkitekturen - døpt Global XML Web Services Architecture - skal presenteres for et uavhengig internasjonalt organ. Gates sa ikke hvilken, men antakelig blir det World Wide Web Consortium. Arkitekturen retter seg etter spesifikasjoner som Microsoft la fram for en arbeidsgruppe i W3C i våres, sammen med IBM.

Som del av denne arkitekturen kunngjorde Microsoft fire spesifikasjoner som tar sikte på å løse noe av det mest presserende ved webtjenester, nemlig sikkerhet. Spesifikasjonene bygger på standarder som XML og Simple Object Access Protocol (SOAP):

  • WS-Security (WS står for "web services") dreier seg om hvordan webtjenester skal utnytte to eksisterende W3C-spesifikasjoner, henholdsvis XML Signature og XML Encryption, altså digitale signaturer formidlet gjennom XML, og XML-basert kryptering.
  • WS-License brukes sammen med WS-Security for å kontrollere digitale signaturer og annen digital legitimasjon
  • WS-Routing dreier seg om hvordan adresseinformasjon skal nedfelles i meldinger som utnytter SOAP, slik at de kan fordeles til flere mottakere langs samme sti
  • WS-Referral gjelder dynamisk SOAP-basert ruting av meldinger mellom nettverk

Dette er standarder som Microsoft foreslår som grunnlag for alle selskaper som arbeider med webtjenester. Selskapets egne verktøy - Visual Studio.Net og .Net Framework ble begge distribuert på utviklerkonferansen i "release candidate" utgaver - er ment å brukes til å framstille webtjenester som følger standardene, og som følgelig kan inngå i webtjenester sammensatt av bidrag laget med verktøy fra andre leverandører. .Net posisjoneres som alternativ til for eksempel Sun ONE, mens selve webtjenestene skal ikke forbeholdes den ene eller den andre leiren, tvert i mot.
Til toppen