Microsoft forhandlet vekk Linux

Med hyggelige priskutt har Microsoft presset ut Linux og sikret sin gigantavtale med den britiske stat.

Med hyggelige priskutt har Microsoft presset ut Linux og sikret sin gigantavtale med den britiske stat.

Microsoft bekreftet i går overfor Wall Street Journal en rapport fra Financial Times om at selskapet har forhandlet fram en ny treårig rammeavtale med det britiske kontoret for offentlige innkjøp, Office of Government Commerce (OGC). Avtalen vil bli underskrevet med det første.

Den nåværende rammeavtalen ble forhandlet i 2002 og gjelder for årene 2003 til 2005. Den nye innebærer at den britiske statsforvaltningen får gunstige betingelser på anskaffelser av programvare, service og support fra Microsoft i årene 2006 til 2008.

Den nåværende rammeavtalen skal, ifølge VNUNet, være verdt anslagsvis 360 millioner pund for Microsoft, eller rundt 4,4 milliarder kroner. OGC og Microsoft avstår begge fra å verdivurdere den nye avtalen.

Det var knyttet stor interesse til forhandlingene mellom OGC og Microsoft, siden det fra politisk hold var gitt sterke føringer om at IT-budsjettene i det offentlige skal reduseres. Rammeavtalen innebærer at også små departementer får nyte godt av betydelige rabatter. Ifølge OGC er den vesentlige forskjellen mellom den nye og den nåværende avtalen at den nye forplikter Microsoft til en høyere grad av service og support.

Den nye rammeavtalen betraktes som en stor seier for Microsoft over Linux og åpen kildekodeprogramvare, hvis tilhengere har kjørt hardt på at alternativ programvare kan spare det offentlige for store beløp.

Ifølge The Register har 95 prosent av alle britiske departementer og direktorater Microsoft-lisenser av en eller annen type i dag. Til sammen er det over 1,1 millioner lisenser, hvorav 775.000 fra Microsoft. Sun, Corel og IBM har alle treårige rammeavtaler med OGC, men blant disse skal det bare være Sun som er noenlunde fornøyde med responsen, skriver The Register. Rammeavtalene pålegger ikke departementene å kjøpe programvare fra avtalepartnerne, deres forpliktelse gjelder innsparingsmål, ikke hvem de kjøper fra.

Microsoft skal ha strukket seg langt for å kunne bevise overfor OGCs eksperter at alternativ programvare ikke innebærer lavere eierkostnader enn selskapets kommersielle programvare. Løsningen for Microsoft er å senke sine lisenspriser og tilby så gode service- og supportvilkår at påstanden blir sann.

Mandag kom et nytt bevis for at Microsoft er i stand til å gjøre Windows rimeligere enn Linux: Ledelsen i London-bydelen Newham inngikk en tiårsavtale med Microsoft etter å ha truet med å bytte til Linux for å få bedre vilkår. Avtalen ble underskrevet etter en uavhengig gjennomgang av konsulentselskapet Capgemini, som konkluderte med at det ville være rimeligere for bydelen å holde seg til Windows de nærmeste ti årene, framfor å bytte til Linux. Denne avtalen skal ha en samlet netto verdi for Microsoft på 5 millioner pund (61 millioner kroner). Rabattene skal være verdt 3,2 millioner pund (40 millioner kroner). Den samlede rabatten er altså 40 prosent.

    Les også:

Til toppen