Microsoft-forliket justert etter dommerens krav

Microsoft og USAs regjering har justert forliket sitt i samsvar med dommerens krav. Ledende jurister advarer misnøyde delstater mot å anke.

Microsoft og USAs regjering har justert forliket sitt i samsvar med dommerens krav. Ledende jurister advarer misnøyde delstater mot å anke.

Fredag ble det kjent at Microsoft og USAs regjering har offisielt innarbeidet dommer Colleen Kollar-Kotellys krav i forliket i den store monopolsaken. Kollar-Kotelly leverte sin kjennelse i saken fredag 1. november. Der godkjente hun forliket, men forlangte noen mindre innstramninger. Samtidig avviste hun det utvidede søksmålet fra de ni delstatene som nektet å gå med på forliket.

Les også

Blant dommerens krav var at det skulle utnevnes en egen "overensstemmelseskomite" ("compliance committee") blant ikke-Microsoft-ansatte i Microsofts styre. Denne komiteen skal overvåke at selskapet holder seg til forliksbetingelsene. Ordningen forsterker styrets selvstendige ansvar for at forliket overholdes.

Microsoft har allerede utnevnt de tre medlemmene i denne komiteen, melder Wall Street Journal. Formann er James I. Cash, professor ved Harvard Business School. De to andre er Ann McLaghlin Korologos og Raymond V. Gilmartin. Ingen har lenger styreansiennitet enn januar 2000. Korologos var USAs arbeidsminister under Ronald Reagan og er i dag seniorrådgiver i investeringsbanken Benedetto Gartland & Co. Gilmartin er toppsjef i Merck & Co.,et av USAs største legemiddelfirmaer.

Denne komiteen skal ansette en representant på fulltid. Fordeling av myndighet og ansvar er ennå ikke helt klart.

I tillegg skal det utnevnes en egen komite av tre tekniske eksperter som også skal overvåke at Microsoft holder seg til forliksbetingelsene. Denne komiteen vil utnevnes innen et par uker. Microsoft og regjeringen skal utnevne hver sin ekspert, og utpeke den tredje i fellesskap. Disse vil arbeide fulltid ved Microsofts hovedkvarter, på toårskontrakter.

Delstatene som fikk sitt utvidede søksmål forkastet av dommeren, har frist til 1. desember med å levere en eventuell anke. Signalene derfra er at siden kjennelsen falt i den avsluttende delen av valgkampen, og flere av anklagemyndighetene var på valg, har man ennå ikke hatt leilighet til å sette seg grundig inn i dommen. De første kommentarene fra juridiske eksperter var at dommeren har helgardert seg, og at kjennelsen vil være umulig å anke. Etter en uke, er ekspertene enda mer klare på dette synet, også de med motstridende oppfatninger av innholdet i selve forliket. (Se artikkelen Snever juridisk helgardering.)

Dersom delstatene ikke anker, setter kjennelsen et effektivt punktum for saken som har vart siden våren 1998. Da vil også søksmålene som Sun, AOL Time Warner, Be og Burst har anlagt mot Microsoft, og som i stor grad bygger på den opprinnelige kjennelsen fra monopolsakens forrige dommer, være svekket.

Til toppen