Microsoft formelt dømt av EU

EU-kommisjonen har forkynt sin endelige dom med harde straffetiltak i monopolsaken mot Microsoft.

Etter to omganger med rådføring med medlemslandene, har EU-kommisjonen forkynt sin endelige dom i monopolsaken mot Microsoft.

    Les også:

Microsoft kjennes skyldig i brudd på EUs konkurranseregler, ved å ha misbrukt sitt lovlig oppnådde monopol på PC-operativsystemer til å oppnå fordeler på andre markeder, mer spesielt serversystemer og mediespillere.

I tillegg til en bot på 497 millioner euro (4,2 milliarder kroner) dømmes Microsoft til:

  • innen 120 dager å gi konkurrenter innen serversystemer tilgang til relevant kode fra Windows-klienten
  • innen 90 dager å tilby PC-leverandører en egen utgave av Windows-klienten, fri for multimediespilleren Media Player.

I tillegg vil EU oppnevne en egen myndighet for å overvåke hvordan Microsoft forholder seg til dommen.

Microsoft ventes å anke avgjørelsen, og kreve at straffetiltakene settes på is til anken er endelig avgjort. Det kan ta opptil fem år. Det er ikke gitt at anken vil få oppsettende virkning.

EUs konkurransekommissær Mario Monti understreket da han kunngjorde dommen at "dominerende selskaper har et spesielt ansvar for å sikre at deres forretningsmetoder ikke hindrer kompetanse på grunnlag av vanlige kriterier, og ikke skader hensynet til forbrukere og fornyelse."

EU har to andre etterforskninger gående mot Microsoft. Den ene omfatter en klage fra Computer and Communications Industry Association (CCIA) om utilbørlig bunting av Outlook Express, Movie Maker, Instant Messenger og Media Player i Windows XP, samt ulovlig favorisering av Pocket PC og SmartPhone i Windows XP, i forhold til alternative plattformer for PDA-er og avanserte mobiltelefoner. Den andre gjelder betingelsene som PC-produsentene må godta for å få lov til å forhåndsinstallere Windows på sine maskiner. Nøyaktig hvilke betingelser EU ser spesielt på, er ikke kjent. I begynnelsen av mars trakk Microsoft en patentklausul fra denne lisensen, noe som ble antatt å være et taktisk trekk i forbindelse med denne etterforskningen. Begge disse sakene kan føre til nye straffetiltak mot Microsoft.

Les mer om: