Microsoft fortsatt favoritt til å ta over Yahoo

Analytikere tror Yahoos avtaleskisser med Google og AOL vil få Microsoft til å høyne budet.

Microsoft fortsatt favoritt til å ta over Yahoo

Analytikere tror Yahoos avtaleskisser med Google og AOL vil få Microsoft til å høyne budet.

I går ble det kjent at Yahoo har to realistiske alternativer til å la seg kjøpe av Microsoft.

Det ene er et partnerskap med Google, strukturert slik at det ikke engasjerer antitrustjegerne i USAs justisdepartement.

Det andre er en sammenslåing med AOL-avdelingen i Time Warner.

Det ble også kjent at Microsoft har skissert en avtale med News Corp. (Rupert Murdoch) om en felles overtakelse av Yahoo. Poenget med denne avtalen, sett fra Microsofts side, er at det lar programvarehuset konsentrere seg om teknologien, mens News Corp. tar seg av den kommersielle driften av MSN, Yahoo og MySpace.

Det er med andre ord også to alternativer på Microsoft-siden, henholdsvis med og uten News Corp.

    Les også:

Analytikerne har nå fått tid til å vurdere disse fire alternativene, det vil si Yahoo og Google, Yahoo og AOL, Microsoft og Yahoo, og Microsoft, Yahoo og News Corp.

En gjennomgang av det som rapporteres i amerikansk finanspresse, tyder på at en utgang der Microsoft overtar Yahoo uten å gjøre News Corp. delaktig i overtakelsen, betraktes som den mest sannsynlige.

Resonnementet går ut på at Yahoos avtaleskisser med både Google og Time Warner har til hensikt å slå fast at Yahoo er verdt mer enn det Microsoft hittil har vært villig til å gi.

Markedet synes langt på vei enig: Aksjekursene til Yahoo og Microsoft steg i går.

Det bekreftes også av innsidere i Yahoo, ifølge Wall Street Journal og andre medier: De oppfatter at aksjonærene er mer tilbøyelige til å godta at Microsoft kjøper Yahoo direkte, enn en mer komplisert trekanthandel der også News Corp. er innblandet. En avtale med Google vurderes med skepsis. Yahoo-aksjonærene skal videre helle til det synet at det er lite å hente ved å slå seg sammen med en taper som AOL.

Derfor antar man at Microsoft, antakelig en gang mellom 22. april da Yahoo legger fram kvartalsregnskapet, og 26. april som er fristen Microsoft selv har gitt Yahoo for å godta budet, vil øke budet tilstrekkelig til å få Yahoo til å gi seg uten videre kamp.

Flere analytikere tror at uansett hva som skjer, vil Google stå fram som den virkelige seierherren: Bråket rundt Microsoft og Yahoo gjør at Google befester sitt rykte som stabil og pålitelig partner innen nettannonsering, og får bare enda mer vind i seilene.

    Les også:

Til toppen