- Microsoft fortsetter å bryte web-standarder

"Støtte til standard-basert teknologi" er Microsofts slagord i lanseringen av Internet Explorer 5.0. Men ifølge W3C er dette en sannhet med nedslående modifikasjoner.

"Støtte til standard-basert teknologi" er Microsofts slagord i lanseringen av Internet Explorer 5.0. Men ifølge W3C er dette en sannhet med nedslående modifikasjoner.

Produktsjef Lars Hansson i Microsoft AB gjentok budskapet igjen da han presenterte Microsofts nye nettleser, Internet Explorer 5.0 (IE5) for den norske datapressen i går:

- Blant de store fordelene IE5 innebærer for utviklere, er støtten for standard-baserte teknologi som HTML 4.0, CSS 1.0/2.0, ECMA-262 skripting, DOM nivå 1 og XML.

Poenget med slike standarder, er at nettsider skal ha samme utseende, uavhengig av hvilken nettleser du bruker. I praksis har både Netscape Navigator og Internet Explorer 4.0 så mange proprietære utvidelser av disse standardene, at utviklere tvinges til å ta hensyn til særegenhetene hos hver, i stedet for å bruke kreftene på å få til finere sider. Følgen for brukeren er det jeg skrev for noen uker siden - selv om jeg foretrekker Opera som faktisk holder seg til de vedtatte standardene, må jeg ty til en av de andre nettleserne i beredskap for å lese alt jeg ønsker på nettet.

Nyhetstjenesten Newsbytes har bedt leder for W3Cs (World Wide Web Consortium) prosjekt for webstandarder (Web Standards Project) George Olsen gjøre rede for avviket mellom vedtatte standarder og det han har funnet i IE5. Olsens konklusjon er at IE5 er en stor forbedring i forhold til IE4, men at det fortsatt finnes mangler som kan gjøre hverdagen problematisk for både web-designer og den jevne streifer. Olsen er særlig bekymret for at Microsoft fortsetter å utvikle proprietære utvidelser til vedtatte standarder, samtidig som selskapet ikke implementerer dem fullt ut.

Olsen nevner spesielt at støtten til CSS 1.0 (Cascading Style Sheets, stort sett oversatt til "overlappende stilsett") er både mangelfull og forurenset av proprietære utvidelser. Tester gruppen hans har gjennomført, viser at inkompatibilitetene ikke bare gjelder selve standardene og nettleserne som holder seg til den, men til og med IE4.5, Microsofts nyeste nettleser for Mac, lansert i januar i år. Det betyr at hvis du bruker CSS til å styre et nettsted, kan du ikke være sikker på at sidene ser likt ut fra IE4.5 og fra IE5.

Olsen mener også at IE5 har mangelfull støtte til Microsofts egen standard DOM 1.0, der blant annet ECMAScript inngår, til XML og til HTML 4.0.

En pussighet som Olsen nevner i forbifarten, er at selv om Netscape Communicator har tilsvarende mangler, ser Netscapes mini-nettleser Gecko ut til å følge standardene ganske nøye. Olsens uttalelsesgrunnlag er kjøring av W3C-tester på en tidlig utgave av Gecko, de samme testene som avslørte inkompatibilitene i den endelige utgaven av IE5.

Til toppen