Microsoft fortsetter å slå forventningene

Microsoft leverte nok et sterkt kvartal, og det var nesten ikke skår i gleden.

Analytikerne var klar over at det stadig går med ekspressfart hos Microsoft, og la seg på en forventning om 8,99 milliarder dollar i septemberkvartalet, med et antatt resultat på 0,30 dollar per aksje.

Microsoft overgikk dette, med en omsetning på 9,19 milliarder dollar, og et resultat på 0,32 dollar per aksje. Med en ekstraordinær post i forbindelse med en aksjeplan for ansatte, er resultatet bokført som 2,9 milliarder dollar og 0,27 dollar per aksje.

I forhold til samme kvartal i fjor er omsetningen økt med 12 prosent, og resultatet med 11 prosent.

Per produktgruppe ser kvartalets regnskap slik ut:

  • Windows: omsetning opp 7 prosent til 2,99 milliarder dollar, driftsoverskudd opp 6 prosent til 2,39 milliarder dollar
  • Office: omsetning opp 14 prosent til 2,56 milliarder dollar, driftsoverskudd opp 18 prosent til 1,89 milliarder dollar
  • Server: omsetning opp 19 prosent til 2,24 milliarder dollar, overskudd opp 84 prosent til 701 millioner dollar
  • Xbox: omsetning opp 9 prosent til 632 millioner dollar, tap redusert fra 273 millioner dollar til 142 millioner
  • MSN: omsetning opp 10 prosent til 540 millioner dollar, overskudd opp 35 prosent til 77 millioner dollar

Skåret i gleden er at overført omsetning fra forrige kvartal – som følge av periodisering av langsiktige avtaler – er redusert med 395 millioner, langt mer enn de 250 millionene som analytikerne hadde forventet. Det forklares med at en større andel av nye avtaler er inngått med mellomstore bedrifter som ønsker å kjøpe programvare etter den gamle ordningen med engangslisenser. En alternativ forklaring er at Microsofts stadig utsetting av nøkkelprodukter har gjort det mindre interessant å inngå de langsiktige avtalene for oppgradering og vedlikehold.

Microsoft mener kvartalet gjenspeiler en varig trend mot bedring i IT-investeringer, og øker prognosene for inneværende regnskapsår, det vil si de tolv månedene fram til 30. juni 2005. Omsetningen ventes nå å ligge i intervallet 38,9 milliarder til 39,2 milliarder dollar, mot tidligere antatt 38,4 milliarder til 38,8 milliarder. Resultatprognosen er økt fra 1,05–1,08 dollar per aksje til 1,07–1,09 dollar per aksje.

    Les også:

Les mer om: