Microsoft fram innen servere og mobil

Microsoft har gått kraftig fram innen serversystemer og mobil, viser tallene for september-kvartalet.

Microsoft har gått kraftig fram innen serversystemer og mobil, viser tallene for september-kvartalet.

Microsoft har kunngjort regnskapstall for kvartalet fram til 30. september, det første i selskapets regnskapsår.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 6 prosent til 9,19 milliarder dollar. Resultatet økte med 24 prosent til 3,14 milliarder dollar, medregnet forliket med RealNetworks, som kostet Microsoft 361 millioner dollar. Driftsresultatet, også medregnet forliket, økte med 16 prosent til 4,05 milliarder dollar.

Omsetningen av Windows-klienten økte med 7 prosent til 3,19 milliarder dollar. Her er utviklingen skjev. 80 prosent av inntektene fra Windows-klienten kommer fra OEM-sektoren som økte med 13 prosent. Direkte salg til brukere falt med 19 prosent. Forklaringen Microsoft gir er at store kunder i hovedsak foretrekker å bruke OEM-kanalen framfor å inngå avtaler om volumlisensiering.

Innen serversystemer og verktøy økte omsetningen med 13 prosent til 2,5 milliarder dollar. SQL Server var det enkeltproduktet som økte mest, med 15 prosent.

Inntektene til avdelingen kjent som Information Worker – Office og relaterte produkter – økte med 4 prosent til 2,7 milliarder dollar, altså mindre enn gjennomsnittet for hele selskapet. Office 2003 ventes å erstattes av Office «12» en gang neste år, og er allerede gjenstand for mye blest.

Disse tre områdene står for en omsetning på 8,39 milliarder dollar, det vil si 91 prosent av Microsofts samlede omsetning.

I de andre områdene ser tallene slik ut:

  • Business Solutions (ERP- og CRM-systemer) økte med 16 prosent til 181 millioner dollar
  • Nettsatsingen MSN økte med 1 prosent til 564 millioner dollar. Dette er dårligere enn i noen av de tre foregående kvartalene, der MSNs omsetning har variert mellom 581 millioner og 606 millioner dollar.
  • Mobile og integrerte systemer økte med 51 prosent til 74 millioner dollar. Her bør det bemerkes at gjennomsnittet de tre foregående kvartalene er i overkant av 71 millioner dollar. Det virkelige hoppet kom fra september-kvartalet i fjor til desember-kvartalet i fjor, da denne avdelingen økte omsetningen fra 49 millioner til 72 millioner dollar. Rekorden kom i juni-kvartalet, med 80 millioner dollar.
  • Hjem og underholdning, vesentlig Xbox, falt med 17 prosent til 525 millioner dollar. Her venter Microsoft et hopp i desember-kvartalet, siden neste generasjon av Xbox, kjent som 360, lanseres 22. november (2. desember i Europa). I desember-kvartalet i fjor var omsetningen i denne avdelingen 1,41 milliarder dollar. Microsoft nevner også at det etter hvert vil komme inntekter fra IPTV-programvaren, som ble lansert i versjon 1.0 i september og som støttes av partnere som Thomson og Motorola.

I inneværende kvartal venter Microsoft en omsetning fra 11,9 milliarder til 12,0 milliarder dollar, og et driftsresultat fra 4,6 milliarder til 4,7 milliarder dollar.

For hele året fram til 30. juni 2006 venter Microsoft en omsetning fra 43,7 milliarder til 44,5 milliarder dollar, og et driftsresultat fra 17,9 milliarder til 18,4 milliarder dollar.

Prognosene for de ulike produktområdene er som følger:

  • Klient: opp 8 til 9 prosent i desember-kvartalet, opp 6 til 7 prosent i regnskapsåret
  • Servere og verktøy: opp 9 til 10 prosent i kvartalet, opp 11 til 13 prosent i året
  • Informasjonsarbeider: opp 6 til 7 prosent i kvartalet, opp 5 til 6 prosent i året
  • ERP og CRM: opp 11 til 13 prosent i kvartalet, og det samme i året
  • Mobile og integrerte systemer: opp 25 prosent i kvartalet, opp 14 prosent i året
  • Hjem og underholdning: opp 26 til 32 prosent i kvartalet, opp over 50 prosent i året

Microsoft-aksjen falt 2,1 prosent da tallene ble kjent. Kursen har ikke fulgt med den alminnelige oppgangen de siste månedene. Samtidig med regnskapet kunngjorde selskapet en plan for å kjøpe tilbake aksjer for 19 milliarder dollar.

    Les også:

Til toppen