Microsoft fryktet at IBM ville kjøpe SAP

Microsoft var interessert i SAP av frykt for hva IBM ville gjøre, viser materiale om Oracle og PeopleSoft.

Bevismateriale i den pågående rettssaken mellom USAs justisdepartement og Oracle om lovligheten av Oracles oppkjøp av PeopleSoft, kaster nytt lys over hva som foregår programvaregigantene i mellom.

For to uker siden, kom det fram at Microsoft i våres førte oppkjøpsforhandlinger med SAP. Forhandlingene førte ikke fram og skal nå definitivt være islagte.

    Les også:

Microsofts ambisjoner spiller en nøkkelrolle i PeopleSoft-saken. USAs justisdepartement er mot å la Oracle kjøpe PeopleSoft fordi det etter deres mening vil skape en uheldig konkurransesituasjon med bare to ledende aktører, SAP og Oracle, i markedet for storskala bedriftssystemer. Oracle tar sikte på å bevise at markedet endrer seg raskt, og at Microsoft må betraktes som en del av den helhetlige konkurransen. Microsofts interesse for SAP bygger opp under denne argumentasjonen.

Materiale lagt fram under rettssaken i går, viser at det eventuelle oppkjøpet av SAP gikk under dekknavnet Project Constellation internt hos Microsoft, og at nøkkelaktørene ble tildelt egne dekknavn når prosjektet ble diskutert: Microsoft ble Mensa, SAP Sagittarius, Oracle Ophiuocus, PeopleSoft Pegasus og IBM Indus.

De første e-postene om prosjektet er datert juni 2003. Det kommer fram at et viktig motiv for å innlede oppkjøpsforhandlinger med SAP var å komme i posisjon i tilfelle IBM skulle gjøre et liknende framstøt. Da var Oracle i gang med sitt forsøk på å overta PeopleSoft. Microsoft mente at det oppkjøpet ville føre til et duopol i markedet for storskala bedriftssystemer, og at «Ophiocus' langsiktige visjon om et duopolistisk marked vil være ugunstig for Mensa». Det kommer også fram at en overtakelse av SAP ville være gunstig for omsetningen av Microsoft-produkter som Windows og SQL Server, og for Microsofts forbindelser med store konsulentselskaper.

Noe av grunnen til at Microsoft oppga tanken om å kjøpe SAP var at frykten for at IBM hadde liknende tanker viste seg å være ubegrunnet.

E-postutveksling mellom Bill Gates og Steve Ballmer viser også at de diskuterte en mulig minoritetspost i PeopleSoft for å bidra til å avverge et oppkjøp fra Oracle.

Da Microsofts senior visepresident Doug Bugrum vitnet i Oracle-saken i går, understreket han at Microsoft har ingen ambisjoner om å konkurrere med SAP, Oracle eller PeopleSoft i markedet for storskala bedriftssystemet og at deres satsing på økonomisystemer, kundehåndteringssystemer og liknende er begrenset til en målgruppe definert som bedrifter med færre enn 500 ansatte.

Tidligere denne uken ble det kjent at Oracle i fjor nøye vurderte ni forskjellige oppkjøpskandidater før det valgte seg PeopleSoft. I et dokument utarbeidet av Larry Ellisons betrodde medarbeider Safra Catz – en av USAs mektigste forretningskvinner – i april i fjor, nevnes BEA, Business Objects, Cerner, Documentum, J. D. Edwards, Lawson, PeopleSoft, SCT og Sybase. Det var før PeopleSoft overtok J. D. Edwards, og før Documentum ble overtatt av EMC og SCT av SunGard.

Årsakene til Oracles interesse for Sybase var 45.000 kunder med 96 prosent fornyelsesrate, 73 prosent markedsandel innen mobile databaser, sterk vekst i Asia/Stillehavet-regionen, og gode marginer. Catz listet også opp motargumenter: en forventning om at kundene gradvis vil gå over til Oracle mer eller mindre av seg selg, og at vekstpotensialet til Sybase i praksis er begrenset til den mobile databasen.

;