Microsoft ga etter for HPs patentkrav

Microsoft og USAs justisdepartementet har gjort mindre endringer i forliket, blant annet for å etterkomme HPs bekymring rundt patenter.

Microsoft og USAs justisdepartementet har gjort mindre endringer i forliket, blant annet for å etterkomme HPs bekymring rundt patenter.

Neste uke starter høringen av selve forliket. Partene må overbevise dommer Colleen Kollar-Kotelly at forliket er reelt, og ikke et oppgjør på kammerset som skader offentlighetens interesser. Dommeren har avgjort, mot Microsofts ønsker, at selskapets fremste kritikere skal kunne vitne under høringene.

11. mars innledes en parallell serie med høringer hos den samme dommeren. Denne serien dreier seg om videreføringen av det opprinnelige monopolsøksmålet mot Microsoft, ved ni delstater som avviser betingelsene i forliket. Ni andre delstater har godtatt forliket.

Under en offentlig runde der 30.000 privatpersoner, selskaper, offentlige organer og interessegrupper leverte skriftlige tilbakemeldinger om sitt syn på forliket, kom det fram at flere PC-leverandører, særlig Hewlett-Packard og Gateway, avviste betingelsene i en ny lisensavtale som Microsoft utformet med utgangspunkt i forliksbetingelsene. HP reagerte skarpt på formuleringer som ville gitt Microsoft tilgang til HPs egne patenter, og fratatt HP adgang til å saksøke Microsoft i en eventuell patentstrid. I siste liten i forhold til en offisiell frist, kunngjorde Microsoft og justisdepartementet at de var blitt enige om å justere formuleringer i forliket på grunnlag av kritikken som er uttrykt fra ulik hold.


Formuleringene som gjelder Microsofts tilgang til PC-leverandørers patenter og som verner Microsoft mot patentsøksmål, endres. De nye formuleringene skal avskaffe grunnlaget for HPs bekymringer. Det foreligger ingen bekreftelse fra HP om at de faktisk gjør det. Microsoft presiserer at de opprinnelige formuleringene var fullt ut berettigede, og at de er endret for å gjøre de mer sannsynlig at dommeren godkjenner forliket.

Andre endringer skal gi Microsofts konkurrenter større tilgang til kunnskap om forholdet mellom Windows og applikasjoner som Microsoft har integrert i operativsystemet, det vil si Internet Explorer, Windows Media Player, Messenger og liknende. Forliket opprettholder et viktig vilkår for slik tilgang: Microsoft må tilby applikasjonen uavhengig av Windows. Det betyr at de justerte formuleringene ikke gir utvidet tilgang til kunnskap om samvirket mellom Windows Media Player og Windows XP for konkurrenter som ønsker å tilby en egen multimediaspiller for denne Windows-versjonen. Microsoft tilbyr nemlig Media Player separat for andre versjoner av Wiindows, men ikke for Windows XP.

Associated Press har fått justisdepartementets bekreftelse på at Microsoft står fritt til å utvide funksjonaliteten i Media Player uten å informere konkurrentene, så lenge oppgraderingene distribueres som oppgraderinger til Windows og ikke til en applikasjon som også tilbys til fri nedlasting.

Det er ellers foretatt justeringer for å utvide konkurrentenes tilgang til kunnskap om samspillet mellom Microsofts serversystemer, og applikasjoner og operativsystemer på klientsiden.

Mens Microsoft justerer forliket ved å gi etter for noe av kritikken, har selskapet valgt en hard linje mot delstatene som viderefører det opprinnelige monopolsøksmålet. Selskapet mener forliket med justisdepartementet i praksis avslutter søksmålet på det nasjonale planet, og at delstatene ikke har anledning til å videreføre et søksmål som gjelder nasjonale forhold. Dette begrunnes med å vise til en rekke tidligere rettssaker. Eksperter sier til amerikanske medier at argumentasjonen kan være gyldig, men tør ikke uttale seg om hvordan de tror dommeren vil reagere.

Delstatene har avvist denne argumentasjonen kontant, og også kritisert de siste forliksjusteringene som rent kosmetiske.

Til toppen