Microsoft gir innsyn i Office-kildekode

Microsoft utvider sitt innsynsprogram slik at regjeringer også får se kildekoden til Office.

I januar 2003 lanserte Microsoft innsynsprogrammet «Government Security Program» (GSP) som ga utvalgte regjeringer innsyn i Windows kildekode og anledning til å diskutere koden med Microsofts utviklere. Et sekstitalls regjeringer er med på programmet, blant dem Kina, Russland og Norge og andre NATO-land.

    Les også:

I går kunngjorde Microsoft at det ville utvide GSP til også å omfatte innsyn i kildekoden til kontorpakken Office XP. Selskapet viser til at flere regjeringer har kommet med ønske om dette. Regjeringene vil forsikre seg at sikkerhetsfunksjonene i kontorpakken er tilstrekkelige til å verne om følsom informasjon. De ønsker også bedre innsikt i Microsofts proprietære dokumentformater, for ikke å risikere å miste tilgang til lagret informasjon dersom de ikke lenger skulle gjøre bruk av Microsoft-applikasjoner.

Microsofts utspill kan også tolkes som et forsøk på å imøtegå argumentene til åpen kildekodefellesskapet, som hevder at innsyn i nøkkelapplikasjonenes kildekode gir bedre sikkerhet. GSP har i stor grad bidratt til å stanse spekulasjonene om hvorvidt det finnes udokumenterte bakdører i Windows som gir amerikanske myndigheter anledning til å tappe brukere for informasjon. Å trekke Office inn i GSP kan bidra til å gjøre kontorpakken like stueren.

GSP gjelder imidlertid ikke all kildekoden, bare om lag 90 prosent. Resten skal hovedsakelig være kode der Microsoft ikke har opphavsretten, samt kode som har med vern mot piratkopiering å gjøre.

Microsoft har et tilsvarende program for deling av kildekode med akademiske institusjoner, kjent som Shared Source Initiative. Selskapet sier det ikke er avgjort hvorvidt også dette programmet skal utvides til å omfatte kildekoden til Office.