Microsoft gir opp kabel-selskap

Comcast, der blant andre Microsoft er en viktig eier, gir opp kampen om kabel-TV-selskapet MediaOne til fordel for amerikanske AT&T som i april bød 58 milliarder dollar, omlag 450 milliarder kroner, for selskapet.

Comcast, der blant andre Microsoft er en viktig eier, gir opp kampen om kabel-TV-selskapet MediaOne til fordel for amerikanske AT&T som i april bød 58 milliarder dollar, omlag 450 milliarder kroner, for selskapet.

At AT&T går seirende ut av kampen om kabel-TV-selskapet er ikke aksjeeierne i AT&T udelt begeistret for, både fordi prisen er høy, og fordi mange er bekymret for om AT&T sitter med sterk nok rygg til flere gigantoppkjøp.

Men for eierne i MediaOne, som skal dele milliardene fra AT&T, ser kjøpet ut til å være en god nyhet. Styret i selskapet velger AT&T-budet fremfor Comcasts, og sier samtidig nei til Microsoft som eier. Medvirkende er nok også at mens Comcast bare ville betale 48 milliarder dollar, sa AT&T seg villig til å legge 58 milliarder dollar - i hovedsak i kontanter - på bordet for selskapets kabel-kunder. Microsoft eier en minoritetspost i Comcast, og selskapet har jobbet aktivt for å utvide sin portefølje innenfor kabel-TV-bransjen de siste årene. Microsoft har blant annet en eierandel i moderselskapet til norske Janco Multicom.

Ifølge CNNfn vil MediaOne i dag offisielt varsle markedet om sitt valg.

Comcast må avgi et høyere bud - senest torsdag - om selskapet skal ha noen sjanse på MediaOne. Det har de siste dagene vært spekulert om selskapet kunne klare å legge inn et høyere bud i samarbeid med sine bemidlede partnere Microsoft og America Online. Om MediaOne velger AT&T som fusjonspartner, må selskapet betale Comcast halvannen milliarder dollar i skadeserstatning, knyttet til selskapenes felles samarbeidsavtale.

AT&T ser på kabelnettet som en gylden mulighet for å tilby all verdens teletjenester til millioner av husholdninger som selskapet i dag bare når gjennom Bell-selskapenes lokaltelefoninett. Kabelnettet sikrer dessuten et høyhastighets telenett, noe som AT&T mener er svært viktig for fremtidige teletjenester. Med tidligere oppkjøp, som blant annet inkluderer kabelselskapet TCI og samarbeid med Time Warner, får AT&T en dekningsprosent i USA på 65, inkludert MediaOnes vel fem millioner kunder.

Til toppen