Microsoft gjør seg til ridder mot Janteloven

Microsoft anker for å verne vekst og fornyelse, og hindre EU fra å forfølge vellykkede selskaper.

Microsoft anker for å verne vekst og fornyelse, og hindre EU fra å forfølge vellykkede selskaper.

Microsoft har levert sin formelle anke mot monopoldommen som EU-kommisjonen avsa 24. mars. Samtidig varsler selskapet at det vil be ankeinstansen utsette iverksettelsen av straffetiltakene til anken er ferdigbehandlet. Hvis straffetiltakene blir utsatt, kan det ta flere år før konkurrentene får tilgang til kunnskapen de trenger om Windows for å levere konkurransedyktige produkter, og Microsoft kan fortsette å integrere både multimediespiller og andre funksjoner i sitt operativsystem.

    Les også:

Den formelle anken – et dokument på 100 sider – gjenspeiler en viss dreining i Microsofts argumentasjon. Den tidligere høylydte kritikken av EUs etterforskning er lagt helt til side. I stedet konsentreres resonnementet rundt påstått feil lovanvendelse fra EUs side, både i pålegget om å dele forretningshemmeligheter og i pålegget om å utgi en Windows-utgave uten multimediespiller. På prinsipielt grunnlag protesteres det selvfølgelig også mot boten på 497 millioner euro.

Vern om opphavsrett er en rød tråd i motstanden mot de to påleggene som griper direkte inn i selskapets produkter. Microsofts juridiske direktør i Europa, Horacio Gutierrez, slo fast da han la fram dokumentet, at dersom dommen blir stående, vil den «på grunnleggende vis endre insitamentene for forskning og utvikling som er avgjørende for global økonomisk vekst». EU representerer med andre ord Jantelov og forfølgelse av dem som gjør det bra, mens Microsoft er ridderen som verner om fellesskapets langsiktige interesser. Spesielt oppfattes påbudet om å måtte selge et produkt merket Windows når Microsoft selv mener det ikke er et ekte Windows-produkt fordi det ikke har en mediespiller, som himmelfallende – spesielt fordi EU ikke griper inn i andre operativsystemer med den samme funksjonelle integreringen.

Dommen av 24. mars ga Microsoft en frist på 90 dager for å utgi en mediespillerufri Windows, og 120 dager for å lisensiere samspillteknologi i Windows, det vil si innen henholdsvis 22. juni og 22. juli. I siste liten vil selskapet rette en formell henvendelse til ankeinstansen om at disse to tiltakene utsettes til anken er ferdigbehandlet. Henvendelsen vil automatisk føre til at tiltakene utsettes mens rettsapparatet behandler den. Det kan ta seks måneder, pluss to måneder dersom Microsoft ikke får medhold og anker. Da viser kalenderen jul og nyttår.

Det er lite sannsynlig at den danske dommer Bo Vesterdorf som leder Court of First Instance vil gå med på å utsette straffetiltakene. Årsaken er først og fremst at Microsoft må bevise at straffetiltakene fører til uopprettelig skade på selskapet, selv om de seinere skulle oppheves. Microsofts svært sunne finanser gjør dette til en vanskelig utfordring. Et annet moment er at Vesterdorf for tre år siden behandlet en tilsvarende sak, og opplevde at hans kjennelse om å utsette straffetiltakene ble opphevet av en høyere rettsinstans. Presedens taler med andre ord mot Microsoft.

Til toppen