Microsoft-gründer gjør seg til patenttroll

Paul Allen mener Ebay, Facebook, Google og Youtube krenker ti år gamle oppfinnelser.

Paul Allen var medgründer i Microsoft sammen med Bill Gates, men forlot selskapet på 1980-tallet til fordel for andre sysler. Han er storaksjonær i Microsoft og en av verdens rikeste menn.
Paul Allen var medgründer i Microsoft sammen med Bill Gates, men forlot selskapet på 1980-tallet til fordel for andre sysler. Han er storaksjonær i Microsoft og en av verdens rikeste menn.

Paul Allen mener Ebay, Facebook, Google og Youtube krenker ti år gamle oppfinnelser.

Microsoft-gründer Paul Allen kunngjorde fredag kveld at han har gått til søksmål mot AOL, Apple, Ebay, Facebook, Google, Netflix, Office Depot, Officemax, Staples, Yahoo og Youtube for påstått brudd på tre patenter fra 1990-tallet.

Patentrettspesialist og professor Mark Lemley ved Stanford Law School sier til amerikanske medier at det dreier seg om et typisk søksmål fra et patenttroll.

Patentene som Allen påstår er krenket, ble utviklet av forskere finansiert gjennom hans selskap Interval Research. Dette selskapet ble avviklet i 2000. Allen beholdt eierskapet til patentene.

US Patent 6,263,507 gjelder en «nettleser for å navigere gjennom en mengde informasjon, spesielt med tanke på informasjon representert gjennom audiovisuelle data». Det som beskrives i patentet er en ordning for å samle nyheter, og gi leseren henvisninger til relaterte nyheter i tekst, lyd og bilde. Søksmålet anklager AOL, Apple, Ebay, Google, Netflix, Office Depot, Officemax, Staples, Yahoo og Youtube for å ha krenket dette patentet gjennom «å framstille og bruke nettsider, maskinvare og programvare til å kategorisere, sammenlikne og vise utdrag fra en større mengde informasjon».

Paul Allen var medgründer i Microsoft sammen med Bill Gates, men forlot selskapet på 1980-tallet til fordel for andre sysler. Han er storaksjonær i Microsoft og en av verdens rikeste menn.
Paul Allen var medgründer i Microsoft sammen med Bill Gates, men forlot selskapet på 1980-tallet til fordel for andre sysler. Han er storaksjonær i Microsoft og en av verdens rikeste menn.

Dette patentet ble søkt om i desember 1996, og innvilget i juli 2001. Siden må nettjenester for å «kategorisere, sammenlikne og vise utdrag fra en større mengde informasjon» sies å ha blitt forholdsvis utbredt.

US Patent 6,788,314 gjelder en «oppmerksomhetsstyrer for å fange opp den perifere oppmerksomheten til en person i nærheten av en visningsenhet». Patentet beskriver en ordning som viser nyheter, aksjekurs, annonser og annen informasjon mens man arbeider med andre ting, for eksempel på en skjermsparer eller i et ellers ubrukt område på skjermen.

Slike ordninger har vært alminnelige på mange portaler gjennom flere år. Søksmålet relatert til dette patentet retter seg mot AOL, Apple, Google og Yahoo, men det kunne antakelig vært langt flere. Patentet ble søkt i mars 2000, og innvilget i september 2004.

US Patent 6,757,682 bærer den megetsigende tittelen «varsling av brukere om interessante ting» («alerting users to items of current interest»). I det første avsnittet presiseres dette slik: «Å underrette en deltaker om at noe som kan være interessant er tilgjengelige gjennom et nettverk. Underrettelsen foregår i sann tid.»

Ideen er at en informasjonskilde skal overvåkes automatisk, og at man skal varsles når tjenesten tror det har oppdaget noe interessant. Ønsker man å følge med på et webkamera ved en vannkilde i Afrika, og er spesielt opptatt av løver, kan man varsles når webkameraet fanger opp en løve.

Ikke overraskende er alle elleve selskapene saksøkt for å ha brutt dette patentet. Det ble søkt om i september 2000, og innvilget i juni 2004.

Amerikanske medier skrivere at Allens advokater har gjennomgått hans patentbeholdning de siste årene, med tanke på å utforme en mest mulig slagkraftig handlingsplan for å tjene på dem.

Hittil har Allen unngått søksmål, og heller satset på å selge patentene eller inngå lisensieringsavtaler.

Det pekes på at det hadde vært naturlig å saksøke også andre aktører for brudd på de tre patentene, for eksempel Microsoft og Amazon.

Allens advokater har ikke villet kommentere denne utelatelsen. Allen er en betydelig aksjonær i Microsoft. Amazon holder til i hans hjemby, Seattle.

Google er den eneste av de saksøkte som har kommentert søksmålet hittil.

I en erklæring fra Google heter det:

– Dette søksmålet mot noen av de mest innovative selskapene i Amerika gjenspeiler en beklagelig tendens hos noen til å prøve å konkurrere i rettssalen i stedet for i markedet.

    Les også:

Til toppen