Microsoft håper på Bush

Ralph Nader er den eneste presidentkandidaten som vil splitte Microsoft. Selv om Gore markerer avstand til dommen, håper Microsoft at Bush vil trekke hele søksmålet.

Ralph Nader er den eneste presidentkandidaten som vil splitte Microsoft. Selv om Gore markerer avstand til dommen, håper Microsoft at Bush vil trekke hele søksmålet.

Tirsdag kveld klokka 20 lokal tid stenger valglokalene på USAs vestkyst. Da er det tidlig onsdag morgen i Norge. Den spesielle amerikanske valgordningen der kandidaten som får flest stemmer i en delstaten automatisk tilkjennes alle delstatens valgmannsstemmer, gjør at delstatene der utfallet er mest usikkert, får størst oppmerksomhet..

De fleste observatørene antar at Bush vinner bare han sikrer seg Florida. Gore skal være forholdsvis sikker hvis han slår Bush i Florida, Pennsylvania og Michigan. I Microsoft-land, altså delstaten Washington, er situasjonen komplisert fordi den grønne kandidaten Ralph Nader har forholdsvis stor oppslutning, nærmere fem prosent, og kan komme i vippeposisjon. Nader er kompromissløs, og hevder at hele topartisystemet er råttent. Han forklarer den lave valgdeltakelsen - de fleste gidder ikke stemme - med at folk er likegyldige fordi alle politikerne står for det samme.

Nader er også den eneste kandidaten som tar et klart standpunkt for dommen som går ut på at Microsoft skal splittes i to ulike selskaper.

Al Gore prøver å si så lite som mulig, under påskudd av at han ikke vil "politisere" et søksmål som hans egen justisminister har iverksatt. Hans visepresidentkandidat Joseph Liebermann - tidligere sjef for påtalemyndigheten i delstaten Connecticut - har erklært seg overrasket over at justisdepartementet lanserte søksmålet overhode. Begrunnelsen er at Microsoft, etter hans syn, ikke har gjort seg skyldig i typisk monopolistisk atferd som er å holde et høyt prisnivå og hindre fornyelse.

Søndagsutgaven til den toneangivende avisa i delstatens største by, Seattle Times, hadde en lang lederartikkel med anbefalinger til velgerne. Avisa støtter George W. Bush i presidentvalget. Til senatet og som delstatsguvernør, støttes de demokratiske kandidatene. Til de ni plassene i representantenes hus, støtter avisa åtte demokrater og én republikaner. Til delstatsforsamlingen støttes hovedsakelig demokrater. Ellers går det fram at det er hele sju folkeavstemninger i Washington, om alt fra forbud mot bestemte typer dyrefeller til skatte- og skolespørsmål, samt to i selve byen Seattle.

Alt dette sto i seksjon D - "meninger" - i avisa. Men leseren som blar videre til seksjon G, får presentert en annen innstilling, forfattet av en annen redaksjon i samme avis, denne gangen under tittelen Seattle Post-intelligencer. Her anbefales man å stemme på Al Gore i presidentvalget. De øvrige innstillingene er bare delvis sammenfallende med anbefalingene i seksjon D.

Det er kjørt en liten meningsmåling i delstaten, der 400 velgere ble spurt om faktorer de mener teller i presidentvalgkampen. Bare 16 nevnte Microsoft-saken. Her synes politikerne å være i utakt med sine velgere. For i kampen om den ledige plassen i senatet, overgår kandidatene - den demokratiske utfordreren Maria Cantwell og den sittende republikaneren Slade Gorton - hverandre i hvem som er mest for Microsoft.

Gorton gjør Microsoft-saken til et hovedpoeng i sin valgkamp, og har lovet at Bush vil trekke hele søksmålet. Han angriper Cantwell fordi hun arbeidet under toppsjef Rob Glaser i RealNetworks på den tiden Glaser vitnet mot Microsoft i monopolsaken. Cantwell peker på at RealNetworks og Microsoft hadde en reell tvist som de greide å løse i minnelighet. Så går hun til et slående motangrep. Nettstedet til Gorton kjører nemlig under Linux, mens hennes holder seg til Windows 2000.

- Det er omtrent som å si at du støtter Boeing [en annen av delstatens store stjerner] og så fly av gårde i en Airbus, mener Cantwell.

Oversikter over pengebidrag fra Microsoft-ansatte til presidentkandidatenes kampanjer, viser at Bush har fått nesten dobbelt så mye som Gore. Paradoksalt nok er det materielle grunnlaget for denne givergleden den fantastiske veksten Microsoft har hatt de siste fem årene, altså under Clinton. Statistikken viser at ansatte i programvareindustrien i King County der Microsoft holder til, hadde en gjennomsnittsinntekt på 351.700 dollar i 1999 mot 95.423 dollar i 1994. Inntekt vil si lønn, aksjeutbytte, aksjeopsjoner og gevinst ved salg av aksjer.

Tilbakemeldingen til Gore kan gjerne ses på som utakknemlighet. Men poenget er at det er Bush som foreslår skattelette for de rike...

Til toppen