Microsoft har blitt en lobby-gigant

Bruker tre ganger så mye penger på lobby-virksomhet som konkurrenten Google.

Microsoft har blitt en lobby-gigant

Bruker tre ganger så mye penger på lobby-virksomhet som konkurrenten Google.

IT-bransjen er på mange måter kunnskapssamfunnets fundament. Alle andre bransjer, samt alle privatpersoner i den utviklede delen av verden, må forholde seg til hva som skjer i IT-bransjen og hva som kommer ut av den.

Likevel er det ikke IT-bransjen som dominerer politikernes agendaer, verken i Norge eller i andre land. Mye av grunnen til det ligger nok i IT-bransjen selv. Det gjøres arbeid for å sette IT på agendaen, men de fleste IT-selskaper har mer enn nok med seg selv, konkurrentene og resten av bransjen.

Slik var det også med Microsoft i mange år. De konsentrerte seg om å være et IT-selskap, men da de kom i konflikt med amerikanske myndigheter i forbindelse med Netscape-saken forandret selskapet seg i forhold til myndighetene.

Fra å stå litt naivt på utsiden av det politiske miljøet i Washington i USA, har Microsoft tatt mange skritt og er nå en av de store lobbyaktørene. Det viser en gjennomgang av pengesummen Microsoft har brukt på lobbyvirksomhet, som Associated Press har gjennomført.

I USA må lobbyister registrere seg, og pengesummene som brukes av de forskjellige selskapene er offentlig informasjon.

Tallene viser at Microsoft brukte hele 2 millioner dollar på lobbyister i årets tredje kvartal alene. Det er tre ganger så mye som erkekonkurrenten Google, som forøvrig aldri har vært i nærheten av nivået på pengebruken som de nå har.

De har begge stått på hver sin side i flere saker, og nå sist i spørsmålet om hvorvidt Google skulle få lov til å samarbeide med Yahoo om søkeordsannonsering.

Nå er det tvilsomt at Microsofts lobby-motstand alene bør få æren av å ha stanset avtalen, ettersom også de store annonsørene har gjort en stor innsats for å stoppe avtalen, men tallene viser at det åpne markedet langt fra er den eneste kamparenaen for IT-gigantene.

Microsoft og Google stod også mot hverandre da Google fikk kjøpe DoubleClick, men konkurrentene samarbeider også i sin lobbyvirksomhet når det er nødvendig. Det har de blant annet gjort da de sammen kjempet for å få myndighetene i USA til å frigjøre ubrukt ulisensierte frekvenser til trådløst mobilt bredbånd.

De har også samarbeidet om å få endret patentregimet slik at meningsløse patenter blir avvist, og for å få regler som hindrer spekulative søksmål på tvilsomt grunnlag.

Totalt har Microsoft brukt 6,9 millioner dollar på lobbyaktiviteter hittil i år. Dermed ligger de an til å bruke omtrent like mye som i fjor, da de totalt brukte 9 millioner dollar.

Google på sin side brukte 2,1 millioner dollar, mot 1,5 millioner for et år siden. I årets tredje kvartal brukte de 720.000 dollar, og da brukte Yahoo 570.000 dollar. De fikk likvel ikke gjennomslag for sitt samarbeid på søkeordsannonsering.

Til toppen