Microsoft har en plan for Afrika

Flere initiativ, blant annet et prosjekt med Huawei for rimelige smartmobiler.

Microsoft har en plan for Afrika
Legg merke til 4Afrika-logoen bak på Huawei-mobilen.

Microsoft lanserte i går et initiativ som skal bidra til større bruk av moderne IT og teleteknologi i Afrika. Initiativet er døpt «4Afrika» (med «k») og ble lansert samtidig i Kairo (Egypt), Abidjan (Elfenbenskysten), Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenya) og Johannesburg (Sør-Afrika).

I første omgang omfatter initiativet:

  • Et partnerskap med Huawei for rimelige, tilpassede smartmobiler og afrikansk-utviklede apper
  • Et pilotprosjekt i Kenya for rimelig trådløst bredbånd, der solcelledrevne basestasjoner utnytter ledige tv-frekvenser
  • Tjenester spesielt rettet mot afrikanske småbedrifter
  • En læringsplattform for IT- og forretningsferdigheter, «Afrika Academy» (igjen med «k»), spesielt rettet mot nyutdannede, ledere i offentlig sektor og Microsofts 10 000 afrikanske partnere
  • Appfabrikker i Sør-Afrika og Egypt, døpt «AppFactory», der Microsoft betaler 30 studenter for å utvikle apper på oppfordring fra publikum
  • Et partnerskap med Nokia for å etablere Windows Phone-treningssentre i Kenya og Nigeria
  • En avlegger av IT-kompetanseportalen Masr Works, i form av en underportal spesielt rettet mot kvinner i Nord-Afrika, i samarbeid med lokale partnere
4Afrika-prosjektet til Microsoft omfatter mange initiativ. Hensikten er å få fart på verdensdelens utvikling innen IT og tele, med gevinst for både folk og næringsliv.
4Afrika-prosjektet til Microsoft omfatter mange initiativ. Hensikten er å få fart på verdensdelens utvikling innen IT og tele, med gevinst for både folk og næringsliv.

Huawei Windows Phone 4Afrika
Bidraget fra Huawei til Microsofts 4Afrika-initiativ er en tilpasset smartmobil for Afrika. Mobilen vil komme på markedet i Egypt, Nigeria, Kenya, Elfenbenskysten, Angola, Marokko og Sør-Afrika innen utgangen av første kvartal.

Huawei 4Afrika bygger på Ascend W1 som ble lansert i januar. Den har et kraftigere batteri og bedre strømsparing, med 420 timers standby (over to uker) og 560 minutters taletid over 3G (over ni timer). Internminne er 4 gigabyte. Prosessoren er en tokjernet 1,2 gigahertz Snapdragon. Skjermen er på 4 tommer, med en oppløsning på 480x800 punkter. Mobilen er 10 millimeter tykk. Tilpassede apper – «laget av afrikanske utviklere for afrikanske brukere» – er forhåndsinstallert, i likhet med Office og Skydrive. Det er to kameraer. Pris oppgis verken av Microsoft eller Huawei, men New York Times mener å ha dekning for en påstand om at den vil koste rundt 150 dollar, det vil si i overkant av 800 kroner.

Slik presenterer Microsoft prosjektet der bredbånd leveres av solcelledrevne basestasjoner som utnytter ledige tv-frekvenser.
Slik presenterer Microsoft prosjektet der bredbånd leveres av solcelledrevne basestasjoner som utnytter ledige tv-frekvenser.

Trådløst bredbånd i Kenya
Dette 4Afrika-prosjektet tar sikte på å prøve ut en lovende teknologi for trådløst bredbånd i områder der det er sparsomt med vanlig infrastruktur, og der det kan være vanskelig å sikre tilstrekkelig båndbredde gjennom mobilnettet. Microsoft samarbeider med det kenyanske departementet for informasjon og tele, og med en lokal nettilbyder, Indigo.

Grunnlaget for prosjektet er at solcelledrevne basestasjoner utnytter en form for dynamisk spektrumtilgang for å kommunisere seg i mellom. Ideen i Kenya er å utnytte ubrukte frekvenser i spektrum avsatt til tv, det vil si det som er ledig mellom kanalene. I sjargongen heter dette «tv white space technology». Microsoft Research har utviklet løsningen, og tror teknologien har et stort potensial i grisgrendte strøk, også der det ikke er et allment tilgjengelig strømnett.

Pilotprosjekter etableres på to steder i Kenya. I Nanyuki skal piloten gi nettilgang til en helseklinikk, en barneskole, to videregående skoler og et senter for offentlige tjenester. I Kalema skal en basestasjon gi nettilgang til et lokalt kontor for landsbruksdepartementet. Kalema-piloten skal etter hvert utvides til fjorten basestasjoner og tilby nettilgang til opptil 6000 mennesker.

Prosjektene omfatter tilgang til kontorpakken Office 365 og andre tjenester, samt at nettilbyderen Indigo også sørger for Windows 8-brett, samt datalab og opplæring.