Microsoft har nøkkel til Linux-markedet

Teknologi og opptreden fra Microsoft vil i år få store følger for Linux-markedet, advarer Gartner.

Microsoft har nøkkel til Linux-markedet

Teknologi og opptreden fra Microsoft vil i år få store følger for Linux-markedet, advarer Gartner.

I et nytt notat utgitt av analyseselskapet Gartner, heter det at bedrifter må være forberedt på store endringer i Linux-markedet i løpet av 2007.

Det er i hovedsak fire faktorer som vil påvirke disse endringene, ifølge Gartner: Virtualisering, nye distribusjoner som kan redusere dominansen til Red Hat, skjulte kostnader som kan dukke opp i forbindelse med Linux og serverkonsolidering, Microsofts nye forhold til åpen kildekode, og Microsofts inntreden på markedet for virtualisering.

Gartner sier de vil komme tilbake til hver av disse faktorene med grundigere analyser i løpet av våren.

Det som allerede er helt klart, er at Microsoft vil spille en svært vesentlig rolle for utviklingen på Linux-markedet.

Gartner betrakter Microsofts avtale med henholdsvis Novell i desember i fjor og med XenSource i juli i fjor som tegn på en helomvending fra Microsofts side. Denne helomvendingen dreier seg om både teknologi og marked. Microsoft satser på å bygge opp gode forbindelser til åpen kildekodefellesskapet. Disse forbindelsene omfatter blant annet samarbeid med XenSource som leverer virtualisering i åpen kilde, og de bygges opp samtidig som Microsoft er i ferd med å forberede en større egen satsing på teknologi for virtualisering.

Gartner tror at utviklingen av XenSource vil få en avgjørende innflytelse på Linux-markedet, og at en kritisk faktor vil være i hvilken utstrekning rammeverkene som utvikles av Novell, Red Hat og Virtual Iron kan gjøre virtualisering praktisk anvendelig for bedrifter.

(Virtual Iron er lite kjent i Norge: De leverer virtualisering som hevdes å være på høyde med det VMware kan tilby, til 20 prosent av prisen. Merk at Gartner ikke nevner VMware i denne analysen av virtualisering og Linux-markedet.)

Gartner peker på at Microsoft har inngått partnerskap med ytterligere to aktører innen åpen kildekode, i tillegg til Novell og XenSource: JBoss og SugerCRM.

Selskapet har erklært sin vilje til å samarbeide med flere, for å oppnå bedre interoperabilitet i virtualiserte miljøer med både Linux og Windows. Gartner sier de vil følge nøye i hvilken utstrekning Microsoft ser ut til å være i stand til å følge opp dette i praksis.

For Microsoft selv, er nøkkelspørsmålet hvordan konkurrere mot Linux i en verden der kunder krever interoperabilitet og felles virtuelle miljøer. Gartner peker på at dersom Microsoft svikter i forhold til kravet om interoperabilitet, vil de ende opp i et lukket verden, avskåret fra store vekstmuligheter, særlig i Europa og i utviklingsland der Microsoft-fiendtlige holdninger er forholdsvis utbredt. Selskapets vilje til å selge Linux-abonnementer for Novell tolkes som et tegn på at de mener alvor med sin nye holdning.

Gartner mener det er fare for at Linux-distributører ikke følger opp med en tilsvarende velvilje overfor blandede miljøer.

Dersom så skjer, kan de sende store kunder rett i fanget på Microsoft, advarer analytikerne.

    Les også:

Til toppen