Microsoft har overbevist Google

Skal likevel støtte alternativ webstandard i Chrome.

Microsoft har overbevist Google
Google har gjenopptatt arbeidet med i implementere Microsofts Pointer Events-teknologi i Chrome. Bilde: PantherMedia/Vladimir Galantsev og digi.no

Selv om forholdet mellom Google og Microsoft utad ser ut til å være temmelig dårlig til tider, så samarbeider selskapene også tett på en rekke områder. Blant annet har selskapene etter hvert blitt ganske samstemte i synet på hvor den åpne weben bør bevege seg. Bildet nedenfor ble publisert på Twitter denne uken som et bevis på nettopp dette.

Touch eller Pointer

Som digi.no har omtalt flere ganger tidligere, tok Microsoft for noen år siden initiativ til en webteknologi som i dag kalles for Point Events. Dette ble først og fremst utviklet som et alternativ til Touch Event-spesifikasjonen, som det en stund var en del usikkerhet rundt på grunn av patentkrav fra Apple. Disse har senere blitt avklart, slik at både Touch Events og Pointer Events i dag er offisielle W3C-standarder.

Les mer: Touch Events og raskere sidelasting 

I motsetningen til Touch Events, støtter Pointer Events også bruk av mus og stylus i én og samme teknologi. En annen fordel med Pointer Events, er at Pointer Events ikke blokkerer skrolling av skjermen, slik Touch Events kan gjøre. I Chrome for Android har dette vært et problem som Google ikke har greid å løse ved hjelp av input-prioritering.

Både Mozilla, Opera og Google har samarbeidet med Microsoft for å gjøre Pointer Events til en standard, noe som skjedde i slutten av februar. Men i august i fjor i august i fjor gjorde Google det klart at selskapet i stedet for å støtte Pointer Events, heller ville bidra til en utvidelse av Touch Events. Dette skjedde ikke lenge etter at Microsoft begynte å støtte Touch Events i Internet Explorer for Windows Phone.

Bakgrunn: Velger vekk webteknologi fra Microsoft

Snur – igjen

Nå har Google latt seg overbevise av Microsoft og andre til likevel å støtte teknologi. Dette skriver Rick Byers, et medlem av Google Chrome-team, i en melding i går. Ifølge Byers har Google siden avgjørelsen i august fått en jevn strøm av henvendelser fra ulike interesser som har indikert at de ser på Pointer Events som et svært verdifullt tillegg til plattformen.

Byers skriver at årsaken til at Google avsluttet arbeidet med å implementere Pointer Events i Chrome før det var ferdig, tekniske. Chrome-teamet var bekymret over at en implementering av Pointer Events i Chrome ville føre til at nettsteder som bruker Touch Events ville slutte å fungere i nettleseren. Men siden august har det skjedd en del framskritt på dette området.

Bekymringer

– Den viktigste gjenværende utfordringen er å forsøke å indentifisere en design som adresserer våre bekymringer uten at det på alvorlig vis ødelegger nettsteder som støtter det eksisterende programmeringsgrensesnittet. Vil vil selvfølgelig samarbeide tett med andre leverandører for å forsøke å finne en design som vi alle kan enes om å implementere konsekvent, skriver Byers.

– Vi regner ikke med at Touch Events vil forsvinne innen overskuelig framtid, men ved at IE har fått støtte for Touch Events, har de [Microsoft, journ. anm.] viset at det er mulig å støtte begge modeller samtidig uten alvolige innvirkning på webkompatibiliteten. Jacob Rossi i IE-temaet har vært veldig hjelpsom i å få oss til å forstå deres erfaring med Touch Events og samhandlingen med Pointer Events. Jeg er sikkert på at vi kan komme til enighet om en modell for peker-, berøring- og mus-hendelser med høy samspillsevne mellom IE, Chrome og Firefox, samtidig som at kompatibiliteten med Safaris implementering av berørings- og mushendelser opprettholdes, skriver Byers.

Det oppgis at støtten vil bygges inn i alle de seks ulike utgavene av Chrome (Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android og Android WebView), men Byers antyder at det vil ta noen tid før Pointer Events er ferdig implementert i nettleseren.

Apple

Når Chrome og andre Blink-baserte nettlesere, som Opera og Vivaldi, kommer med støtte for Pointer Events, er det bare Apples Safari som ikke støtter denne standarden. En representant for Apple argumenterte i 2012 mot teknologien og kalte den den gang for en gimmick, kanskje mest på grunn av den beskjedne tilstedeværelsen Windows hadde på enheter med berøringsskjerm i 2012. Den er støtte nå, men viktigere er det kanskje at Microsoft siden 2012 har fått støtte fra alle andre aktører av betydning. For webutviklere som ser fordeler ved å bruke Pointer Events, vil det i alle fall være en fordel om også Apple stiller seg bak teknologien, slik at de slipper å gjøre dobbelt arbeid.