Microsoft henter sjef fra Wal-Mart

Microsoft har ikke hatt noen COO siden 2002. Nå henter de en fra Wal-Mart.

Microsoft har ikke hatt noen COO siden 2002. Nå henter de en fra Wal-Mart.

Microsoft har hentet Kevin Turner til stillingen som «chief operating officer» (COO). Turner er 40 år gammel. Han begynte hos Wal-Mart som kasserer for 19 år siden, og klatret oppover til toppsjef i Wal-Mart-avdelingen Sam’s Club som har en årlig omsetning på 37 milliarder dollar.

Turner vil få det globale ansvaret for Microsofts salgsvirksomhet, og skal rapportere direkte til Steve Ballmer.

Han starter i jobben 8. september.

Grunnen til at Microsoft gjenoppretter COO-stillingen, skal være behovet for å styrke salgsinnsatsen overfor de største kundene. Det er dem Microsoft må overbevise om at de kan bruke Windows på serversiden til stadig flere oppgaver, og om at det vil lønne seg for dem å velge Office som universal klient både mot serverprogrammene og for alle øvrige kontoroppgaver.

Turner får en årslønn på 570.000 dollar, med mulighet for opptil 100 prosent bonus. For å underskrive kontrakten fikk han en engangs utbetaling på 7 millioner dollar. For å kompensere for aksjeavtalen han hadde med Wal-Mart, får han også 320.000 aksjer i Microsoft, som per i dag har en verdi på 8,7 millioner dollar. Han må tilbakebetale engangs utbetalingen på 7 millioner dollar dersom han slutter i jobben innen 12 måneder.

Til toppen