Microsoft-høring utsatt

Dommeren erkjenner at delstatene har endret sine krav mot Microsoft så mye at det er rimelig å utsette høringen en ukes tid.

Dommeren erkjenner at delstatene har endret sine krav mot Microsoft så mye at det er rimelig å utsette høringen en ukes tid.

De ni delstatene som viderefører monopolsøksmålet mot Microsoft formulerte i siste liten forrige uke endringer i sine krav. Endringen som fikk størst publisitet, går ut på at Microsoft må tilby en "modulær" utgave av Windows XP, etter modell av Windows XP Embedded, slik at det blir enklere for PC-leverandørene å velge alternativer til Microsoft-applikasjoner som på vilkårlig vis er "integrert" i Windows. Kravet om "modulær" Windows erstatter det forrige kravet om en "strippet" versjon. Delstatene mente at endringen var bagatellmessig, og at det følgelig ikke var grunnlag for å skyve høringene fram i tid. Microsoft utnyttet den til å kreve at høringen som skulle begynt i dag, måtte utsettes i to uker.


Dommer Colleen Kollar-Kotelly mente hun ikke hadde grunnlag for å vurdere hvorvidt denne og andre endringer var "vesentlige" eller ikke, men avgjorde av hensyn til den videre saksgangen av det var rimelig å utsette høringen i én uke, altså fra 11. mars til 18. mars.

Til toppen