Microsoft hyrer berømt ankespesialist

For å hindre forsert saksbehandling i USAs høyesterett, har Microsoft hyrt ankespesialisten Carter Phillips, nylig kåret til en av USAs 100 mest innflytelsesrike jurister.

47 år gamle Carter Phillips har skapt seg et navn som spesialist på å vinne ankesaker i USAs høyesterett. Bare de siste ukene har han vunnet to saker med nasjonal gjenklang i USA. Han fikk høyesterett til å godta at pasientorganisasjoner ("health maintenance organizations") har anledning til å premiere leger finansielt for å holde utgiftene nede. Han sikret også at politiet fortsatt må informere arrestanter om deres juridiske rettigheter, de såkalte "Miranda rights".

Ifølge Techweb har Phillips erfaring fra nærmere tretti saker i høyesterett. Han er oppført på listen til National Law Journal over USAs 100 mest innflytelsesrike jurister.

Phillips skal samarbeide med firmaet som har håndtert Microsofts sak hittil, Sullivan & Cromwell. Noen observatører har påstått at hyringen av Phillips er en mistillitserklæring mot Sullivan & Cromwell som ikke greide å avverge en dom mot Microsoft. Selskapets talspersoner benekter dette på det sterkeste, og får medhold hos andre juridiske eksperter på at det er vanlig praksis å forsterke det juridiske laget når en sak går oppover i rettssystemet.

Phillips' første oppgave vil være å få høyesterett med på at saksbehandlingen ikke skal forseres, men føres for en ankeinstans i stedet for å gå direkte til høyesterett, slik USAs justisdepartement og dommer Thomas Penfield Jackson ønsker.

Microsoft skal presentere sine argumenter for vanlig saksgang 26. juli. Myndighetene skal svare 15. august. Høyesterett forventes å ta stilling innen den første uka i oktober. Ifølge News.com kan en forsert saksgang føre til en endelig dom i høyesterett innen juni 2001, mens en vanlig saksgang utsetter den endelige dommen et års tid.

Les også disse artiklene om den siste utviklingen i Microsoft-saken:


Oracle kaster stein fra glasshus
Oracle hyret Watergate-detektiv mot Microsoft
Microsoft: Hva saken egentlig gjelder
Microsoft-saken går direkte til høyesterett
Bitter ankestrid i Microsoft-saken
Taktisk seier for Microsoft mot myndighetene
Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre