Microsoft i allianse med GE for hjemmenettverk

Microsoft skal gå sammen med General Electric om å utvikle en standard for nettverk med datautstyr, hvitvarer osv i boliger. I forrige uke kunngjorde Sun, Cisco, Whirlpool og GTE en Jini/Java-basert standard med samme formål.

Microsoft skal gå sammen med General Electric om å utvikle en standard for nettverk med datautstyr, hvitvarer osv i boliger. I forrige uke kunngjorde Sun, Cisco, Whirlpool og GTE en Jini/Java-basert standard med samme formål.

Grunnlaget for Microsoft/GE-standarden er teknologi som Microsoft er opphav til. Blant annet blir GE medlem av Universal Plug and Play Forum. Universal Plug and Play er Microsofts teknologi for selvkonfigurerende nettverk og koplinger mellom ulike typer utstyr. Standarden åpner også for trådløse tilkoplinger.

Hensikten er å kunne styre husholdningsapparater og -systemer fra terminaler som tilknyttes Internett, det vil si alt fra PC-er til mobiltelefoner via forskjellige typer bærbare enheter.

GE kunngjorde sin støtte til Microsoft-standarden på en bransjemesse organisert av den amerikanske foreningen for husbyggere (National Association of Home Builders). På messen ble det vist et kjøleskap og en mikrobølgeovn som passer til konseptet. Kjøleskapet er utstyrt såkalt "webpad" som gir tilgang til Internett. Ovnen koples til Internett via kjøleskapet. Den er utstyrt med lyspenn og programvare som lar den lese strekkoder. Innebygget programvare lar begge apparatene varsle service-senteret til GE direkte i tilfelle driftsproblemer.

GEs tilslutning til Plug and Play kommer i tillegg til selskapets støtte til rivaliserende teknologi fra Sun. Det vi er vitne til, er med andre ord at forbrukervareprodusenter gjerne deltar på begge sider i fronten som kløyver IT-bransjen. Andre Plug and Play-medlemmer er for eksempel Sony, IBM og Intel.

GE vil ikke si når de nye apparatene kommer i handelen. Hensikten synes mer å prøve ut teknologien i praksis og så vurdere hvordan markedet skal angripes.

Les mer om hjemmenettverk:


Ny Cisco-standard for fullverdig hjemmenett med Internett
Felles hjemmenett-pakker fra Microsoft og 3Com

Til toppen