Microsoft i nytt patentforlik

Microsoft har inngått forlik i en patentstrid med et tysk datterselskap til SPX.

Det tyske selskapet, ImagExpo GmbH, fikk medhold i en rett i Virginia i november at Microsoft NetMeeting brøt et patent for delt notattavle, registrert av morselskapet SPX Corporation.

I stedet for å føre striden videre til en høyere instans, har Microsoft skåret gjennom for å få til et forlik. ImagExpo fikk 60 millioner dollar, mot at Microsoft fikk en lisensavtale.

Forliket føyer seg inn i en lang rekke forlik som Microsofts juridiske direktør Brad Smith håper skal hindre selskapet fra å bruke alt for mange ressurser på rettssaker og søksmål.

Les mer om:
;