Microsoft i trekantdrama

USA er forretningsmetode-patentenes hjemland. Et juridisk trekantdrama som for tiden utspiller seg i amerikanske rettssaler demonstrerer den enorme verdien disse patentene kan ha. Utfallet av striden kan få betydelige konsekvenser for en blomstrende sektor av netthandelen i USA og andre steder.

USA er forretningsmetode-patentenes hjemland. Et juridisk trekantdrama som for tiden utspiller seg i amerikanske rettssaler demonstrerer den enorme verdien disse patentene kan ha. Utfallet av striden kan få betydelige konsekvenser for en blomstrende sektor av netthandelen i USA og andre steder.

Stridens eple er "reverse auction"- eller "name your price"-modellen for netthandel.

Metoden ble patentert i 1998 av priceline.com, et firma med hovedsete i Connecticut, og utgjør grunnlaget for priceline.coms blomstrende netthandel - hovedsakelig basert på salg av billige flybilletter.

Systemet lar kunden by en fast pris på flybilletter og visse andre reisetjenester. Hvis priceline.com kan finne et flyselskap som er villig til akseptere kundens tilbud, forplikter kunden seg til å betale den omforente prisen for billetten. Idéen er å fylle tomme flyseter uten å forstyrre flyselskapenes prisstruktur.

Og mulighetene til priskupp er betydelige. Det er for eksempel ikke uvanlig å kunne finne tur-retur-billetter mellom den amerikanske vestkysten og europeiske hovedsteder på priceline.com for mellom 300 og 500 dollar.

Patentet har gjort mannen bak priceline.com, Jay Walker, til en velstående mann og til en av Wall Streets yndlinger. Verdien av hans eierinteresser i priceline.com anslås for tiden til omlag 35 milliarder kroner...

Men ikke alle er like begeistret for Walker. Det lille San Francisco-baserte selskapet Marketel International Inc. hevder at Walkers suksess er bygget på tyveri av Marketels forretningsidé. Markatel har følgelig stevnet Walker og priceline.com for retten i San Francisco med påstand om å være rette eier av priceline.com-patentet, og forretningidéene patentet er basert på.

Marketel hevder å ha utviklet idéen til patentet i slutten av 1980-årene. I forbindelse med kommersialiseringen av idéen tok Marketels leder, William Perrell, etter sigende kontakt med Walker og diskuterte teknologien med ham med sikte på felles utnyttelse av idéen. De diskusjonene førte imidlertid ikke frem.

Deretter lanserte Marketel sin "reverse auction" service BookIt! i 1991 uten Walkers medvirkning, og uten at det ble noen stor suksess. Syv år senere, i 1998, oppdaget så Marketel at Walker og priceline.com hadde patentert og tatt i bruk Marketels forretninsmetode, dette til tross for at Walker hadde undertegnet en "non-disclosure"-avtale med Marketel i forbindelse med diskusjonene dem imellom i 1988.

Marketel påstår at Walker har opptrådt svikaktig og at Marketel følgelig er rette eier av priceline.coms patent.

Men ikke nok med det.

For på samme tid ligger Walker og priceline.com i en bitter strid med Microsofts datterselskap Expedia Inc. om det samme patentet.

Expedia driver expedia.com, en netthandel med samme opplegg som priceline.com. Expedia hevder at priceline.coms patent er ugyldig, mens priceline.com på sin side påstår at Expedia er skyldig i patentinngrep. I striden mellom Expedia og priceline.com har Marketel inngått et midlertidig fornuftsekteskap med Expedia. De to argumenterer i felleskap med at priceline.com er avskåret fra å fremme sitt krav om patentinngrep mot Expedia så lenge Marketels påstand om å eie patentet ikke er endelig avgjort i priceline.coms favør.

Markatel avviser imidlertid at selskapet har inngått noen avtale om varig våpenstillstand med Expedia og Microsoft.

Markatels advokat sier tvert imot at Markatel og Microsoft i bunn og grunn er og blir bitre fiender:

"Vi eier patentet, mens Microsoft prøver å få det kjent ugyldig", sier advokaten.

Likevel er det fristende å spekulere i at Microsoft må ha kjøpt seg Markatels bistand i striden med priceline.com. Andre uttalelser fra Markatels advokat kan også tyde på det. Blant annet har advokaten uttalt at patenter på forretningsmetoder er "kontroversielle", og at det er en vanlig oppfatning blant forretningsfolk at slike patenter gir innehaveren av patentet "en urimelig fordel".

Det ville han vel neppe ha sagt dersom Markatel hadde til hensikt å hevde sine paståtte patentrettigheter overfor Microsoft.

Det er vel grunn til å tro at det til syvende og sist ender med et forlik mellom alle tre parter. Ingen av partene vil jo i og for seg være tjent med at patentet kjennes ugyldig siden det ville bety at feltet blir åpent for alle. Det må derfor være fristende for de tre å dele kaken seg imellom samtidig som de forenes om å lukke andre mulige deltakere ute fra festlighetene.

Advokat Ole Sandbergs tidligere juridiske betraktninger:


Næringsrike men ufordøyelige småkaker
Åtselgribbene samles over Microsoft
Lær patentknepene av amerikanerne
Antitrustsaken mot Microsoft - en studie i spilt møye

Til toppen