Microsoft i utakt med eget forlik

USAs justisdepartement mener at Microsoft oppfører seg i strid med bestemmelsene i forliket som løste den store monopolsaken.

Kritikken fra myndighetene kommer fram i en rapport utarbeidet på befaling fra dommeren som til slutt godkjente forliket i november i fjor, Colleen Kollar-Kotelly. Hun advarte Microsoft at hun ville nøye overvåke implementeringen av forliksbestemmelsene. Rapporten er utarbeidet i fellesskap av USAs justisdepartement, alle 18 delstater som var med på søksmålet, og Microsoft selv.

    Les også:

Rapporten mener Microsoft ikke etterfølger forlikets pålegg om rimelige betingelser for tilgang til Windows-kildekode for leverandører av konkurrerende serveroperativsystemer. Motivet for dette pålegget var å hindre Microsoft fra å bruke monopolet på klientsystemer til å erobre markedsandeler på serversiden.

Bakgrunnen for kritikken er 18 begrunnede klager til justisdepartementet, hvorav de fleste gjaldt tilgang til de aktuelle Windows serverprotokollene, både betingelsene og prisstrukturen som Microsoft har satt for lisensen. Noen klaget også over en hemmeligholdsavtale ("nondisclosure agreement") som Microsoft siden trakk tilbake.

Ken Wasch, som leder den Microsoft-fiendtlige bransjeorganisasjonen Software & Information Industry Association, sier til Reuters at bare fire selskaper har gått med på Microsofts lisensbetingelser, og at ingen av dem er tilhørere kategorien "direkte konkurrenter" som forlikskravet opprinnelig var ment for. Han mener det er betegnende at et av de få kravene i forliket som virkelig kunne bety noe for konkurrentene, i praksis ikke fungerer slik det skal.

Les mer om:
;