Microsoft: Ingen dato for ferdig NT 5.0

Da beta 2-versjonen av Windows NT 5.0 ble presentert på en utviklerkonferanse i Seattle, nektet Microsoft å antyde når den endelige utgaven kunne forventes.

I sin innledning til de om lag 200 tilstedeværende sa senior visepresident Jim Allchin i Microsoft at systemet ikke kan kommersialiseres "før våre kunder forteller oss at det virkelig er klart". NT 5.0 beta 2 skal ut til 45.000 tekniske betatestere, 25.000 kanalpartnere og 200.000 utviklere. Disse skal prøve ut systemet så grundig som mulig og gi tilbakemeldinger. Tre utgaver av koden skal spres: Workstation, Server og Server Enterprise Edition.

Dessuten må NT 5.0 være solid nok til at Bill Gates våger å kjøre det internt i Microsoft i stor målestokk. Ifølge Allchin innebærer dette at det må fungere tilfredsstillende i Microsofts interne nettverk når det kjører på minst 1000 tjenere og 20.000 klienter.

En sentral nyhet i beta 2-versjonen, som skal etterfølges av en beta 3 med et enda bredere testgrunnlag før 5.0 kommer i noen endelig versjon, er IntelliMirror, en teknologi som skal automatisk lar en applikasjon følge en bruker fra maskin til maskin på nettet.

Microsoft gjentok at NT Workstation 5.0 må betraktes som etterfølgeren til Windows 95 i bedriftsmiljøer. Nye egenskaper blir "plug and play", støtte til DVD, USB ("universal serial bus" eller universell seriebuss - du finner bakgrunnsmateriale på digi.no hvis du søker etter USB), og støtte til den enda raskere tilkoplingsstandarden IEEE 1394, også kjent som "Firewire".

Katalogtjenesten Active Directory er en sentral nyhet i Server-versjonen, med langt mer funksjonalitet enn i beta 1. En annen er COM+, en utvidelse av Microsofts objektmodell COM (Component Object Model) som skal gjøre det ekstremt enkelt å lage applikasjoner som kaller moduler som transaksjonstjeneren Transaction Server, meldingsordneren Message Queuing Server og belastningsfordeling ("load balancing").

Microsoft måtte beklage at Service Pack 4 for NT 4.0 ikke ble gjort tilgjengelig samtidig som etterfølgerens beta 2.

Timeplansproblemene hindret ikke Microsoft fra å snakke om kommende oppgraderinger til NT 5.0, nærmere bestemt 5.1 og 6.0. Ifølge Sm@rt Reseller skal disse være tildelt kodenavn, henholdsvis Asteroid og Neptun., noe talspersonene ikke ville bekrefte.

Disse oppgraderingene vil etter sigende føre NT opp på "stormaskinnivå" ved å tilby støtte til 64-biters prosessering, større og bedre klynging, bedre lagring og mer framskreden administrasjon.

Brukergrensesnittet skal forenkles og automatiseres - det skal bli vedlikeholdsfritt og selvtilpassende. Programmeringsgrensesnittet mot web og Win32 skal slås sammen, lokalisering av data og objekter skal gjøres uavhengig, og XML-skjemaer skal støttes.

Men NT skal ikke bare vokse. Forenklingene i brukergrensesnittet og systemegenskaper som IntelliMirror innebærer også at NT skal gjøres tilgjengelig på tynne klienter, definert som maskiner uten ytre lager og med beskjeden intern minne.

Til toppen