Microsoft: Ingen support for NT med NDS

Microsoft har kunngjort at selskapet ikke vil yte teknisk support til kunder som installerer Novells katalogtjenester NDS på sitt Windows-NT-nettverk.

Microsoft har kunngjort at selskapet ikke vil yte teknisk support til kunder som installerer Novells katalogtjenester NDS på sitt Windows-NT-nettverk.

Kunngjøringen er tilgjengelig på Microsofts nettsted (se nøyaktig adresse til høyre). Den bærer tittelen "NDS for NT er ikke det riktige langsiktige valget for brukere av Windows NT Server."

Argumentasjonen til Microsoft tar utgangspunkt i at bruk av NDS for NT betyr at man endrer på deler av operativsystemet Windows NT Server, og erstatter det med proprietære elementer fra Novell. Når en slik endring gjøres i et Microsoft-produkt, kan ikke Microsoft lenger yte teknisk support.

Microsoft avviser at dette har noe med at man vil tvinge kunder over på Active Directory, katalogtjenesten til den kommende Windows NT Server 5.0. De holder fast ved at NDS for NT gjennomfører "alvorlige tekniske endringer til Windows NT Server, slik at systemet blir mindre sikkert og potensielt mindre pålitelig", og legger til at NDS for NT vil "bryte oppgraderingen" fra NT 4.0 til NT 5.0.

Utspillet til Microsoft innebærer at kunder som installerer NDS for NT på sine NT-tjenere, stilles overfor tre alternativer:

  • La både NDS og NT bli stående, og ty til Novell for teknisk support på både NDS og NT
  • Fjerne NDS og leve uten katalogtjeneste helt til Microsoft leverer sin Active Directory
  • Fjerne NT til fordel for Novell, og betrakte NT utelukkende som et klientsystem

Ivar Lyse i Novell Norge sier at Novell er rede til å ta seg ansvaret for teknisk support på NT Server-installasjoner med NDS for NT. Han viser også til et dokument som Novell har offentliggjort, og som punkt for punkt argumenterer mot Microsofts påstander. Dokumentet er enkelt tilgjengelig fra forsiden til Novells nettsted.

Lyse legger til at selv om NDS for NT ikke er kompatibilitetstestet av Microsoft, har Novell selv gjennomført omfattende tester, og at det er denne virksomheten som ligger til grunn for at Microsofts kunder kan ta Novells garanti på alvor dersom de vil holde fram med å bruke NDS for NT.

Til toppen