Microsoft-initiativ for avtale med EU

Microsoft skal legge fram detaljerte forslag til tiltak, i et forsøk på å avverge en maratonaktig monopolsak fra EU.

Kilder med nær kjennskap til saken sier til Wall Street Journal at Microsoft ventes å overrekke et dokument til EU-kommisjonen med det første. Dokumentet skal inneholde detaljerte forslag til hva Microsoft kan gjøre for å avverge straffetiltak fra kommisjonen for brudd på konkurranse- og monopollovgivning.

Fra offisielt hold, nekter både Microsoft og kommisjonen å kommentere saken.

Les også

Overrekkelsen av dokumentet henger sammen med vedvarende lobbyvirksomhet fra Microsofts side. Microsoft ønsker å overbevise EU om at forliket inngått med USAs justisdepartement også løser EUs bekymringer. Wall Street Journals kilder mener å vite at EU har avvist dette synspunktet, og at partene står langt fra hverandre. EU er også utsatt for lobbyvirksomhet fra Microsofts konkurrenter, blant andre Sun som har et eget privat milliardsøksmål gående mot Microsoft i USA.

Les også

To ting opptar EU spesielt. Det ene er mistanke om at Microsoft benytter seg av monopolet på operativsystemer til vanlige PC-er til å fremme salget av sine serversystemer. For å bøte på dette, skal EU ønske at Microsoft offentliggjør langt mer om hvordan PC-Windows forholder seg til serversystemer og nettverk enn tilfellet er i dag, også tatt i betraktning påleggene som ligger i USA-forliket.

Det andre er at integreringen av Windows Media Player i Windows stenger et legitimt marked for tilsvarende produkter fra Microsofts konkurrenter. EU heller mot å kreve at Media Player selges eller distribueres som egen applikasjon.

EU-kommisjonens bekymring om personvernet i Microsofts digitale legitimasjon Microsoft Passport, er ikke en del av kommisjonens konkurransemyndigheter, men drives som en atskilt etterforskning av kommisjonens personvernmyndigheter.

Les også

Til toppen