Microsoft inn i Bluetooth

Bluetooths såkalte Special Interest Group (SIG) skal ledes av 3Com, Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Lucent, Toshiba, Motorola, og - hold deg fast - Microsoft.

Bluetooths såkalte Special Interest Group (SIG) skal ledes av 3Com, Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Lucent, Toshiba, Motorola, og - hold deg fast - Microsoft.

I en melding som i dag ble lagt ut på Bluetooths nettsider, opplyser de fem selskapene som startet initiativet - Ericsson, IBM, Intel, Nokia og Toshiba - at også 3Com, Lucent, Motorola, og altså Microsoft - vil slå seg sammen med dem i promogruppa for Bluetooth SIG.

Ifølge pressemeldingen skal promogruppa være et forum som skal arbeide for å utvide Bluetooth-spesifikasjonen og dessuten være et verktøy for kompatibilitetstesting.

Over 1200 selskaper har allerede meldt seg inn i SIG - knappe to år etter iniativet så dagens lys (mai 1998). Nye applikasjoner tilpasset Bluetooth dukker stadig opp, og den store utbredelsen av spesifikasjonen har fått SIG-partnerne til å utvide gruppen.

De ni selskapene i promogruppa skal samarbeide for å løfte fram nye, kommersielle Bluetooth-produkter til markedet.

Bluetooth er en teknisk spesifikasjon for utvikling av rimelige trådløse kommunikasjonsenheter og nettløsninger mellom PC-er, mobiltelefoner og andre bærbare enheter. Kort forklart tar altså Bluetooth sikte på å få enheter til å "snakke sammen". Den store utfordringen ligger imidlertid ikke på maskinvaresiden, men å få programvareplattformene enhetene kjører på til å fungere like godt overalt.

Optimistene ventet de første kommersielle Bluetooth-produktene på markedet allerede i år, men nå tror ikke ekspertene på store volumer av Bluetooth-enheter i mobiltelefoner, bærbare PC-er, PC-kort og periferutstyr før mot slutten av 2000.

Til toppen