Microsoft inngikk forlik med Be

Den gamle krangelen mellom Microsoft og OS-leverandøren Be er løst gjennom et forlik.

Den gamle krangelen mellom Microsoft og OS-leverandøren Be er løst gjennom et forlik.

Forliket mellom Microsoft og Be ble kunngjort 6. september, og løser et søksmål som Be rettet mot Microsoft i februar i fjor. Be laget PC-operativsystemet BeOS, spesielt egnet for multimedieapplikasjoner på sluttbrukersiden, men hadde store problemer med å tjene penger, selv om systemet ble jevnt over anerkjent for å være teknisk avansert, raskt og brukervennlig. Fram til 1999, da det ble børsnotert, hadde Be en akkumulert gjeld på 54,6 millioner dollar. De året greide selskapet å omsette for 2,7 millioner dollar, men tapte 24,5 millioner dollar. Året etter var omsetningen falt til 480.000 dollar, og underskuddet var 22,3 millioner dollar.

I 2001 inngikk Be en avtale med PDA-leverandøren Palm som overtok operativsystemet med tanke på å innlemme multimedieteknologien i PDA-operativsystemet PalmOS. Be fikk 11 millioner dollar i Palm-aksjer. Avtalen innebar også at Be skulle fortsette å være en juridisk person, slik at det kunne saksøke Microsoft for brudd på konkurransereglene. Be mente at Microsoft ulovlig skremte PC-leverandørene fra å tilby BeOS som alternativ til Windows.

Forliket innebærer at Microsoft dekker saksomkostningene til Be, og i tillegg utbetaler 23 millioner dollar. Andre detaljer er ikke kjent, bortsett fra at Microsoft ikke innrømmer å ha gjort noe galt. I en erklæring sier partene seg fornøyd med forliket. Be opplyser at pengene, samt alle andre verdier i selskapet, skal fordeles på aksjonærene. Deretter skal Be oppløses.

I det siste har Microsoft løst en rekke søksmål rettet mot seg gjennom forlik, blant annet patentsøksmål og søksmålet fra AOL Time Warner. Det trues fortsatt av et trettitalls patentsøksmål, av et søksmål fra Sun, og av EU-kommisjonens anklager om brudd på europeiske konkurranseregler.

Til toppen