Microsoft inngikk multimedieforlik

Microsoft har inngått forlik i saken der Burst klaget over å ha blitt frarøvet både teknologi og forretning.

Microsoft har inngått forlik i saken der Burst klaget over å ha blitt frarøvet både teknologi og forretning.

I juni 2002 rettet Burst.com et søksmål mot Microsoft for påstått tyveri av teknologi for kringkasting av video og lyd over Internett, som siden skal ha blitt innlemmet i Windows Media Player, multimediespilleren som i dag er en integrert del av operativsystemet Windows XP.

Microsoft skal ha skaffet seg kunnskap om Burst.coms proprietære teknologi gjennom flere måneder med samtaler i 2000 da det var snakk om et mulig samarbeid mellom selskapene. Burst.com mener Microsoft brukte denne kunnskapen til å forbedre sitt eget produkt og få det raskere ut på markedet. Følgelig mener Burst.com å ha blitt frarøvet både teknologi og forretningsmuligheter.

Da Burst.com anla sak, ble Microsoft pålagt å frigi e-post som kunne tenkes brukt som bevismateriale. Da den relevante e-posten ble sortert ut og ordnet kronologisk, oppdaget Burst.com at det var en 35 ukers periode, sammenfallende med tiden da de to selskapene var i samtaler, hvor det ikke var registrert noen e-post. Satirikere har siden betegnet dette som«the 35 week Outlook bug».

    Les også:

I går meldte byråene at Burst.com og Microsoft er blitt enige om et forlik. Forliket er ikke helt ferdigforhandlet, men løser all uenighet mellom partene, heter det i erklæringer fra begge. Det er ikke gitt ytterligere detaljer. Forliket ventes undertegnet innen fem dager.

Til toppen