Microsoft innrømmer ingen skyld

Microsoft avviser stadig å ha gjort noe ulovlig. Forliksbetingelsene er dårligere enn dem selskapet var villig til å godta for halvannet år siden - og som myndighetene avviste.

Microsoft avviser stadig å ha gjort noe ulovlig. Forliksbetingelsene er dårligere enn dem selskapet var villig til å godta for halvannet år siden - og som myndighetene avviste.

Den erklærte Microsoft-fiendtlige bransjeorganisasjonen Computer and Communications Industry Association (CCIA) har offentliggjort det den mener var betingelsene i et forlik som Microsoft var villig til å inngå i april i fjor, men som ble avvist av myndighetene, angivelig etter sterk påtrykk fra noen av delstatene.

Dokumentene viser at Microsoft var villig til å strekke seg lenger for halvannet år siden enn i det forliket som nå er inngått med USAs justisdepartement. CCIA og en annen Microsoft-fiendtlig bransjeorganisasjon, Software & Information Industry Association (SIIA) bruker dette til å forsterke sin begrunnelse for at det aktuelle forliket er et knefall for Microsoft. Forbrukerorganisasjoner som Ralph Naders Consumer Project on Technology og Progress and Freedom Foundation tar opp den samme tråden.

Et viktig poeng for forliksmotstanderne er at Microsoft ikke noe sted innrømmer å ha begått lovbrudd. Dette står i skarp motsetningen til den kjennelsen som ankeinstansen vedtok enstemmig.

På en pressekonferanse fikk sjefsutvikler Bill Gates direkte spørsmål om hvorvidt Microsoft har begått lovbrudd eller ikke. Han svarte benektende, og framstilte forliket som en gest fra selskapets side for å løse problemer "som er oppstått" og som har med "konkurranseforholdene i bransjen" å gjøre. Han lovet at Microsoft vil ta større hensyn til hvilken virkning selskapets handlinger har på andre aktører i bransjen, og at selskapet har til hensikt å bli en "enda bedre leder i bransjen". Han mente Microsoft strakk seg spesielt langt i forliket i vilje til å oppgi informasjon om teknologiske hemmeligheter.

Selv om skyldsspørsmålet ikke er nevnt i forliket, uttaler USAs justisminister John Ashcroft at det "gjør slutt på Microsofts ulovlige framferd og innebærer en effektiv bedring av markedet." Han avviser at det skal ha forekommet noen form for politisk press, og slår fast at forliket er helt i tråd med ankeinstansens kjennelse. Folk lenger ned i departementet siteres anonymt i amerikansk presse dithen at saken mot Microsoft aldri var så sterk som Clinton-regjeringen ga uttrykk for, og at det er bedre å løse den med et forlik enn å satse på en langvarig og usikker juridisk prosess når det dreier seg om en bransje der utviklingen går svært fort.

Til toppen