Microsoft-investeringer innen nettverk, verktøy og programutleie

Velrettede oppkjøp innen nettverk, utviklingsverktøy og programvareutleie utfyller bildet av at Microsoft forbereder seg på den tiden da PC-en ikke lenger er eneherskende på informasjonsmarkedet.

Velrettede oppkjøp innen nettverk, utviklingsverktøy og programvareutleie utfyller bildet av at Microsoft forbereder seg på den tiden da PC-en ikke lenger er eneherskende på informasjonsmarkedet.

Nettverksteknologi og katalogtjenester var beveggrunnen for det "strategiske partnerskapet" som ble kunngjort i januar med Banyan Systems, en av nettverkindustriens falne kjemper. Banyans ekspertise innen nettverk og katalogtjenester stilles til disposisjon for Windows 2000, samtidig som Microsoft får et privilegert forhold til Internett-katalogtjenesten Switchboard. Hva Microsoft måtte ut med, er ikke kjent.
Les digi.nos oversikt over Microsofts oppkjøp og investeringer:

Katalogtjenester motiverte også overtakelsen av Zoomit tidlig i den norske fellesferien. Zoomits Via Server er en anerkjent metakalog som knytter ulike katalogtjenester sammen. Microsofts ambisjon er å integrere metakatalogen i Active Directory.

Utviklingsverktøy er et annet viktig område. Borlands etterfølger Inprise fikk i juni 25 millioner dollar fra Microsoft mot å inngå en allianse som integrerer selskapets utviklingsverktøy mot Windows 2000 og Microsofts objekt-modell, inkludert COM og DNA. Beløpet gir Microsoft en eierandel på ti prosent.

En annen verktøyinvestering kom i midten av september da Microsoft overtok Softway Systems som leverer produkter for interoperabilitet mellom Unix og Windows NT. Hovedproduktet heter Interix, tidligere kjent som Open NT. Overtakelsessummen er ikke kjent.

I september kunngjorde Microsoft sitt hittil største oppkjøp, da det overtok tegneprogramleverandøren Visio for 1,3 milliarder dollar. Visio leverer en kombinasjon av ferdige maler og grafiske objekter som forenkler arbeidet med å lage ulike typer skjematiske framstillinger, for eksempel innredninger, kabling og organisasjonskart. Visio er et typisk eksempel på programvare som vil trives med framtidens utleiemodell. Microsoft beholder Visios ledelse og 700 ansatte. I regnskapsåret fram til 30. september 1998 tjente Visio 28 millioner dollar av en omsetning på 166 millioner.

Utleiemodellen for programvare var også motivet for de 90 millioner dollar som Microsoft investerte i USWeb/CKS i slutten av september. Forretningsideen her er forretnings- og driftssystemer til små og mellomstore selskaper, levert over Internett. Beskrivelsen av denne avtalen tyder på at Microsoft-teknologi skal legges til grunn, selv om USWeb/CKS i prinsippet skal stå fritt til å anvende de produktene de vil.

Til toppen