Microsoft kan pålegges å lage Office for Linux

Ni delstater som nektet å skrive under på forliket i monopolsaken mot Microsoft, kan komme til å kreve at Microsoft tilbyr Office for Linux og en strippet utgave av Windows XP.

Ni delstater nektet å skrive under på forliket i monopolsaken mot Windows. De har frist til i dag, amerikansk tid, for å legge fram for dommeren hva de mener bør gjøres med forliket slik at de skal kunne skrive under på det.

Ifølge Wall Street Journal og andre amerikanske medier, vil blant annet disse kravene fremmes:

  • Microsoft må pålegges å tilby kontorsuiten Office for andre plattformer, blant dem Mac og Linux
  • Microsoft må pålegges å legge ved grunnleggende Java-support i Windows
  • Microsoft må pålegges å tilby en versjon av Windows som er strippet for all funksjonalitet som normalt oppfattes som uavhengige applikasjoner, det vil si nettleser, multimedia programvare og så videre
  • Klare formuleringer som styrker makten til komiteen som skal påse at Microsoft holder seg til forliket, blant annet slik at komiteens utredninger skal legges til grunn for straffetiltak ved eventuelle brudd på forliksbestemmelsene, noe som ikke er tilfellet slik forliket er formulert i dag

Bakgrunnen for kravet om videreføring av Office for Mac, er at denne programpakken betraktes som vesentlig for å få privatpersoner og bedrifter til å kjøpe Apples maskiner. Apple og Microsoft inngikk en femårig avtale sommeren 1997 om Office for Mac. Delstatene mener Microsoft har brukt avtalen som brekkstang for å oppnå konsesjoner fra Apple, og frykter at Microsoft kan presse Apple når avtalen skal fornyes i august neste år.

Offisielt sier Apple at man ikke trenger særbehandling, og at det pågår et nært samarbeid med Microsoft i utviklingen av programvare for Mac.

Et mulig krav om at Microsoft må framstille Office for Linux er en interessant videreføring av Linux-faktoren i det såkalte skoleforliket, der Microsoft kjøper seg fri fra 100 ulike søksmål ved å donere PC-er og programvare verdt over en milliard dollar til 12.500 av USAs fattigste grunnskoler. Red Hat tilbød seg å stille gratis Linux-programvare til disposisjon, slik at skolene kunne kjøpe langt flere maskiner i stedet for å bruke penger på kostbare Microsoft-lisenser.

Hensikten med kravet om Java-support er å spare brukere for heft og utgifter forbundet med å skaffe Java på egen hånd. Sun har forpliktet seg til å utvikle en moderne utgave av Java virtuell maskin for Windows og gjøre den gratis tilgjengelig. Dersom Microsoft inkluderer denne med alle Windows-utgaver, slipper brukere egen nedlasting og installasjon.

I en uttalelse i går, krevde Apple-sjef Steve Jobs at Microsoft ikke skulle donere egen programvare til skoleforliket, men heller stille en milliard dollar til disposisjon, som skolene kunne bruke som de vil. Dette kravet følger opp tidligere kritikk fra Apple om at skoleforliket gir Microsoft klare konkurransefordeler på skolemarkedet, der Apple hittil har greid å hevde seg. Jobs mener at det koster Microsoft knapt en million dollar å fordele programvare med en hylleverdi på 800 millioner dollar, og at det betyr at også skoleforliket lar Microsoft slippe altfor billig unna.

Det er på det rene at dommeren i saken har anledning til å kreve at forlikspartene - Microsoft og USAs justisdepartement - utvider forliket med de nye kravene, og eventuelt andre som kommer fram i den seksti dager lange offentlige høringsperioden.

Microsoft og justisdepartementet har ikke kommentert de nye kravene, men har tidligere antydet at begge har strukket seg akkkurat så langt som mulig.

Til toppen