Microsoft kan pålegges fastpris på Windows

Blant tiltakene som diskuteres dersom myndighetene for medhold i saken mot Microsoft, er å pålegge full åpenhet om prisingen av Windows. Et tiltak er å sette en fast pris på Windows.

Blant tiltakene som diskuteres dersom myndighetene for medhold i saken mot Microsoft, er å pålegge full åpenhet om prisingen av Windows. Et tiltak er å sette en fast pris på Windows.

Wall Street Journal skriver at dette vil frata Microsoft muligheten til å nytte Windows-monopolet til å øve press på PC-leverandører, og dermed avverge uheldige utslag av monopolet, blant annet begrensninger på hvordan PC-leverandørene endrer åpningssekvensen og åpningsbildet i Windows. Avisen skriver at uansett vil det være et viktig mål for myndighetene å foreslå tiltak som kan bryte PC-leverandørenes avhengighet av Microsoft.

Pålagt fastpris og åpenhet rundt rabatter kan være en langt enklere løsning enn pålegg om å følge spesielle regler, som dessuten vil kreve særskilte offentlige kontrollordninger, og raskt vil kunne trekke det offentlige inn i bransjeanliggende. Et annet hensyn er at man nødig vil påføre tiltak som kan virke ødeleggende på Microsofts og bransjens positive dynamikk.

Begge partene hevder offentlig at de er sikre på å seire. Myndighetene mener de har etablert at Microsoft har ulovlig benyttet sin monopolstilling til å vinne fordeler i andre markeder, blant annet nettlesere, og øvet utilbørlig press på forretningspartnere. Microsoft mener at myndighetene ikke har greid å bevise at det har handlet i strid med forbrukernes interesser.

De siste ukene har vært preget av en rekke tilfeller der troverdigheten til Microsofts vitner er trukket i tvil. Lederen for Microsofts jurister, William Neukom, forklarer dette med at Microsoft, i motsetning til myndighetene, har både loven og sakens kjensgjerninger på sin side. Uten fakta og loven, har man ingen annen utvei enn å angripe motpartens troverdighet.

Mot dette kan det innvendes at de avgjørende bidrag til å undergrave Microsofts troverdighet, kommer fra Microsofts egne vitner og opplegg. Selskapet har vist forfalskede videoer og avgitt forklaringer som åpenbart strider mot egne interne dokumenter. Da visepresident Paul Allchin la fram 19 punkter som skulle oppsummere hvor fordelaktig det var å integrere Internet Explorer 4.0 i Windows 98, måtte han punkt for punkt innrømme at den samme funksjonaliteten kunne oppnås ved å installere nettleseren som en hvilken som helst annen applikasjon under den opprinnelige nettleserfrie Windows 95.

Når påstand står mot påstand, synes det åpenbart at dommeren vil måtte vurdere vitnenes troverdighet, og da stiller Microsoft selvforskyldt tynt. Dommeren skal i denne omgang ikke vurdere mulige mottiltak, kun kjensgjerninger knyttet til brudd på antitrustlovgivningen.

Det er nå pause i forhandlingene fram til 12. april. Da begynner en opptil to ukers seanse med tre "innsigelsesvitner" fra hver av partene. Dommerens avgjørelse kommer i mai.

Til toppen