Microsoft kan stå bak anti-Linux-utspill

Pentagon og Gartner ser positivt på åpen kildekode og IT-sikkerhet. Tocqueville-instituttets anti-Linux-utspill kan være regissert av Microsoft.

Pentagon og Gartner ser positivt på åpen kildekode og IT-sikkerhet. Tocqueville-instituttets anti-Linux-utspill kan være regissert av Microsoft.

I USA er IT-sikkerhet blitt et nasjonalt anliggende etter terrorangrepene 11. september i fjor. I mai ble forholdet mellom IT-sikkerhet og åpen kildekode analysert av både Pentagon og Gartner. Pentagon-studiet konkluderte med at prinsippet bak åpen kildekode - at kildekode utsettes for uavhengig granskning - er et viktig bidrag til sikker programvare.

Les også:

I en analyse som ble kjent omtrent samtidig med Pentagon-rapporten - Microsoft Sends Mixed Signals About Software Security - skriver Gartners John Pescatore at "åpen dokumentasjon og offentlig gjennomgang av programgrensesnittene mellom operativsystemer og applikasjoner vil på lang sikt føre til sterkere sikkerhetsmekanismer... usikker kode blir sikret raskere..." Videre: "Gartner anbefaler at bedrifter fortsetter å betrakte åpen kildekodegjennomgang som en positiv faktor innen programvaresikkerhet."

Nylig er hensynet til IT-sikkerhet gjort til et viktig argument for bruk av åpen kildekodeprogrammer innen offentlig sektor i både Taiwan og Tyskland.

Les også:

Forrige fredag uttalte en forholdsvis ukjent aktør, verdikonservative Alexis de Tocqueville Institution, at det 6. juni ville publisere en analyse som trekker i motsatt retning: Åpen kildekode utgjør en trussel mot USAs sikkerhet.

Les også:

Det gikk straks rykter om at institusjonen delfinansieres av Microsoft, og at dette kunne forklare utspillet - som partsinnlegg og ikke som objektiv analyse.

Magasinet Wired fikk en respons på dette fra Microsoft onsdag denne uka. I en e-post til redaksjonen skrev en Microsoft-talsperson:

- Vi støtter en rekke meningsdannende organisasjoner som vi har felles interesser med eller der vi har samme dagsorden overfor opinionen. Tocqueville-institusjonen er en av dem.

Talspersonen ville ikke kommentere hvorvidt Microsoft har direkte befatning med anti-Linux-rapporten.

Fra ledelsen i Tocqueville-institusjonen fikk Wired denne kommentaren:

- Det er ikke vår politikk å kommentere om hvem som støtter oss. Jeg er sikker dere forstår dette. Dere bør ikke trekke noen konklusjoner om hvorvidt informasjonen dere besitter er korrekt eller ikke. Vi bare kommenterer det ikke.

Den naturlige reaksjonen på dette, særlig i et land som legger så stor vekt på at folk skal fortelle hvor de får pengene sine fra, er at Tocqueville-institusjonen har noe de ønsker å holde skjult.

Det er klart at Microsoft faktisk støtter institusjonen økonomisk. Mistanken om at selskapet kan ha trukket i trådene for å få til analysen, er ikke avvist.

Til toppen