Microsoft kjøper metakatalogleverandør

Oppkjøpet av Zoomit legger grunnlaget for en framtidig integrering av den anerkjente metakatalogen VIA og katalogtjenesten Active Directory til Windows 2000.

Oppkjøpet av Zoomit legger grunnlaget for en framtidig integrering av den anerkjente metakatalogen VIA og katalogtjenesten Active Directory til Windows 2000.

VIA 2.0 fra Zoomit integrerer en rekke ulike katalogtjenester fra blant andre IBM, Microsoft og Novell. De økonomiske betingelsene for oppkjøpet er ikke kjent. De fleste av Zoomits 32 ansatte kommer til å flytte til Microsofts hovedkvarter i Redmond.

Microsoft forklarer oppkjøpet med at kundenes langsiktige behov er én felles inngang til å styre en rekke ulike kataloger, hvorav mange ikke kan forenes gjennom LDAP-standarden. Å integrere VIA med Active Directory er en troverdig og rask måte å få store organisasjoner til å vurdere å gjøre Active Directory til hovedkatalogtjeneste, spesielt de som har mye NT fra før.

For ikke å ytterligere forsinke Windows 2000 og Active Directory, vil integreringen først gjennomføres om et års tid.

En undersøkelse gjennomført av Forrester Research tyder på at store selskaper vedlikeholder 181 ulike kataloger i gjennomsnitt. En annen undersøkelse av InternetWeek tyder på at få ønsker å standardisere på én spesiell type katalogtjenester. Løsningen er heller en metakatalog som sørger for at informasjonen oppdateres automatisk og konsistent fra katalog til katalog.

Metakaloger dreier seg ikke bare om å forenkle eksisterende drift. De vil også spille en viktig rolle innen elektronisk handel.

Zoomit anerkjennes av blant andre Burton Group som den teknologiske lederen innen metakataloger, selv om tallet på installasjoner er ganske beskjedent. Blant VIA-kundene som Microsoft har forpliktet seg til å følge opp, er Exxon og Prudential Insurance.

Til toppen