Microsoft klamrer seg til Netscape-AOL-avtalen

Enda et vitne er avslørt som løgner og ledd ut. Microsoft satser nå alt på å bruke America Onlines (AOL) overtakelse av Netscape og alliansen med Sun for å bevise at konkurransen i bransjen er sterk nok til å gjøre offentlige tiltak overflødige.

Enda et vitne er avslørt som løgner og ledd ut. Microsoft satser nå alt på å bruke America Onlines (AOL) overtakelse av Netscape og alliansen med Sun for å bevise at konkurransen i bransjen er sterk nok til å gjøre offentlige tiltak overflødige.

Hittil denne uke har Microsoft framstilt tre av sine siste fire hovedvitner: general manager Daniel Rosen, tidligere multimediasjef Eric Engstrom (i dag leder for avdelingen "Web Essentials") og sjefen for OEM-salget Joachim Kempin.

Kempin er ennå ikke ferdig i vitneboksen. Hans rolle er å fortelle hvor lett det er for PC-leverandører å gjøre om på oppstartsiden i Windows, også for å vise ikoner fra konkurrenter som Netscape. Han har hittil vist videoer med oppstartsekvenser fra Acer, Compaq og Sony som avslører tilfeller der disse har buntet sine PC-er med andre nettlesere enn Microsofts, og med egne Internett-leverandører. Kempin måtte likevel innrømme at Microsofts nåværende liberale opplegg der OEM-ere gis stor frihet i å legge opp egne registreringsordninger, først kom med Windows 98. Han innrømmet også at Microsofts standardkontrakt ikke tillot de frihetene Compaq og de andre måtte forhandle seg fram til.

Engstrom var et enda sterkere vitne for Microsoft, selv om hans rolle var begrenset til å avvise Apples anklager om at Microsoft saboterte QuickTime og foreslo ulovlige samarbeidsordninger med Apple. Etter observatørenes mening greide han seg svært bra.

Daniel Rosen var derimot et mareritt. Rosen var Microsofts høyeststående representant på det famøse møtet med Netscape 21. juni 1995, der Microsoft beskyldes for å ha kommet med utilbørlige trusler mot Netscape. Rosen ble spurt om når han fikk tilgang til Netscapes nettleser for Windows 95, og svarte juli 1995. Etter litt fram og tilbake trakk myndighetenes prosessfullmektig David Boies fram en e-post-melding Rosen sendte 27. april. E-posten lød i sin helhet: "Husker du hvem som tok imot Netscapes Win95 nettleser som de ga oss under vårt forrige møte? Jeg skulle gjerne hatt en kopi." Først da ville Rosen innrømme at han var tilstede på et møte mellom Netscape og Microsoft tidligere den måneden, der Netscape ga Microsoft et eksemplar av Windows 95-klienten. Før det hadde Rosen kommet med flisespikkende påstander der han til og med sa han aldri i årene 1995 til 1997 hadde hørt noen i Microsoft bruke betegnelsen "browser" (nettleser). Da ble det latter i salen.

Med troverdigheten nede mot nullpunktet, er det ikke rart at Microsoft søker å blåse opp alliansen mellom AOL, Netscape og Sun. Det ble kjent i går at Microsoft for ti dager siden stevnet disse tre selskapene med krav om at de utleverer alle slags dokumenter om AOLs overtakelse av Netscape og fusjonens markeds- og teknologiavtale med Sun. I stevningen gjør Microsoft det klart at man er spesielt interessert i alle dokumenter som kan kaste lys over alliansens virkning på Microsofts egne forretninger og juridiske forhold.

Microsofts advokatfirma Sullivan & Cromwell starter avhørene av ledende representanter for AOL, Netscape og Sun i dag. Avhørene skal foretas av Michael Lacovara som også har representert selskapet i monopolrettssaken og stått for flere vitneavhør der.

Til toppen