Microsoft klar med beta av Virtual Server

Virtual Server deler en Windows-server i flere virtuelle maskiner med hvert sitt operativsystem.

I februar i fjor kjøpte Microsoft selskapet Connectix, kjent for programmet Virtual PC for henholdsvis Windows og Mac. Det er et program som lar brukeren dele opp sin maskin i to eller flere virtuelle maskiner, med hvert sitt operativsystem. Da kan man for eksempel kjøre Windows i et eget vindu på en Mac.

På serversiden er virtualisering viktig i en tid preget av serverkonsolidering. Å kjøre applikasjoner i egne virtuelle maskiner på store flerprosessorservere kan bidra til økt stabilitet og mer effektiv drift. En ledende leverandøren av servervirtualisering, VMware, lot seg i desember kjøpe av lagringsspesialisten EMC, som er i ferd med å gjøre virtualisering – også innen lagring – til en strategisk satsing. IBM er blant de store serverleverandørene som agiterer aktivt for VMware i sine systemer.

Microsoft Virtual Server kan i utgangspunktet betraktes som et alternativ til VMware. Det er bare delvis riktig. Det er store prinsipielle forskjeller i både teknologi og profilering.

VMware stiller Linux, Novell NetWare og Windows likt, og kommer i en variant med egen mikrokjerne slik at man ikke behøver å gjøre ett bestemt operativsystem til maskinens hovedsystem.

Microsoft Virtual Server krever at Windows ligger i bunn, og det ytes ikke støtte for brukere som kjører Linux i en virtuell maskin, selv om det er teknisk mulig.

Mens VMware er beregnet på miljøer som ser strategisk på virtualisering, profileres Virtual Server som et verktøy for å kjøre eldre applikasjoner i virtuelle maskiner under Windows NT eller 2000, slik at man raskere kan komme i gang med Windows 2003 Server.

Microsoft erfarer i dag at bedrifter nøler med å oppgradere til Windows 2003 Server av hensyn til eldre applikasjoner, gjerne skreddersydde eller egenutviklede, som det ikke er umiddelbart hensiktsmessig eller mulig å kjøre under det nyeste operativsystemet. Med Virtual Server vil man kunne erstatte flere eldre servere med en ny og kraftig Windows 2003-maskin, og ordne oppgraderingen av applikasjonene i et passende tempo. Man realiserer derved konsolideringsgevinsten i form av enklere , rimeligere og mer pålitelig drift, uten å måtte oppgradere alle applikasjonene på én gang. Skal man prøvekjøre en oppgradert applikasjon, er det bare å opprette en ny virtuell maskin på serveren.

Microsoft presiserer at Linux og andre operativsystemer for x86-plattformen vil kunne kjøres under Virtual Server. Men de vil altså ikke yte support, og de vil også fininnstille Virtual Server med tank på best mulig ytelse for Windows.

Anslagsvis 15.000 registrerte brukere er med på beta-programmet for Virtual Server. Av disse har et trettitall status som spesielle utviklingspartnere.

Mer informasjon om betaprogrammet er lagt ut på nettsiden Microsoft Virtual Server Customer Preview.

Det offisielle navnet på produktet blir Microsoft Virtual Server 2004. Det ventes lansert til sommeren.

;