Microsoft klargjør en rekke sikkerhetsfikser

Den andre tirsdagen i måneden er Microsofts faste oppdateringsdag. I morgen skal selskapet utgi fire sikkerhetsbulletiner som hver omfatter én eller flere sårbarheter i selskapets programvare. Sammen med bulletinene vil det også bli sluppet sikkerhetsfikser.

En foreløpig oversikt over de kommende oppdateringene finnes her. Den forteller at fire av bulletinene vil omhandle sårbarheter som åpner for kjøring av vilkårlig kode. Disse oppdateringene, som hver for seg gjelder enten Windows, Office, Internet Explorer, Windows Mail, Outlook Express eller flere av disse, betegnes av Microsoft som kritiske.

I tillegg kommer Microsoft med tre litt mindre kritiske sikkerhetsbulletiner. Disse omhandler sårbarheter som åpner for tjenestenektangrep, forfalskning av data og eskalering av privilegier. Disse sårbarhetene finnes enten i Windows eller i Office.

Til toppen