Microsoft klargjør kritiske sikkerhetsfikser

Microsoft har annonsert at selskapet førstkommende tirsdag vil utgi seks sikkerhetsbulletiner, hvor hver dekker én eller flere sikkerhetsfikser til selskapets programvare.

Flere av bulletinene skal beskrive kritiske sårbarheter som skal åpne for fjernkjøring av vilkårlig kode. Flere av sårbarhetene skal finnes i selskapets Office-produkter, mens andre finnes i ulike utgaver av Windows. Også Windows Vista skal være berørt av minst én av sårbarhetene.

Les mer om: