Microsoft klargjør "markedsbeta" av Project 2002

Prosjektstyringsverktøyet Project 2002 vil blant annet omfatte ny serverfunksjonalitet for å gi storbedrifter full oversikt over alle pågående prosjekter. Markedsbetaen koster ti dollar.

Prosjektstyringsverktøyet Project 2002 vil blant annet omfatte ny serverfunksjonalitet for å gi storbedrifter full oversikt over alle pågående prosjekter. Markedsbetaen koster ti dollar.

Microsoft Project har en enestående posisjon som markedets ledende prosjektstyringsverktøy for individer og avdelinger. Project 2002 skal fortsatt appellere til denne brukerkategorien. I tillegg tilbys ny funksjonalitet for å gjøre verktøyet egnet til å styre prosjekter gjennom hele bedriften. Denne funksjonaliteten bygger på en integrering mot SQL Server 2000.

Microsoft oppfatter virkeligheten slik at det foregår en dreining innen prosjektstyring, slik at brukerne etterlyser verktøy som kan integrere alle pågående prosjekter i store organisasjoner. Den nye serverfunksjonaliteten skal blant annet gjøre det enklere å få oversikt over kostnadsødende og forsinkede prosjekter, og muliggjør simuleringer av alternative måter å disponere tilgjengelige ressurser på gjennom hele organisasjonen.

I tråd med tidens krav er den nye Project Server utstyrt med et grensesnitt for SOAP, det vil si at den vil kunne utveksle informasjon i form av såkalte "web services". Det vil gjøre det mulig å legge ut prosjektinformasjon til gjenbruk hos Internett-tilkoplede partnere, og til å samordne ulike prosjekter automatisk over en webforbindelse.

På klientsiden innebærer Project en webklient, samt en Project Guide som gjør det enklere for brukere å sette opp nye prosjekter.

Markedsbetaen kan bestilles over Internett til kostpris. For norske brukere innebærer det rundt ti dollar. Interesserte advares at kun et begrenset antall eksemplarer er tilgjengelig.

Til toppen