Microsoft klargjør tolv sikkerhetsfikser

Microsoft skal tirsdag neste uke utgi tolv sikkerhetsbulletiner med tilhørende sikkerhetsoppdateringer.

Microsoft skal tirsdag neste uke utgi tolv sikkerhetsbulletiner med tilhørende sikkerhetsoppdateringer.

Microsoft melder på denne siden at selskapet vil publisere hele tolv nye sikkerhetsbulletiner førstkommende tirsdag. Ni av disse gjelder sårbarheter i Windows. Dessuten vil bli gitt ut en sikkerhetsbulletin for Exchange og to for Office.

Flere av sårbarhetene i både Windows og Office regnes som kritiske av Microsoft.

I tillegg til dette, vil Microsoft utgi en oppdatering til Internet Explorer som setter endelig slutt på den omstridte ActiveX-metoden for håndtering av elementene APPLET, EMBED, og OBJECT. Det har en periode vært mulig å opprettholde den opprinnelige metoden for håndtering av disse i Internet Explorer gjennom en kompatibilitets-patch, men denne muligheten oppheves nå ved hjelp av den kommende oppdateringen.

    Les også:

Hele problematikken skyldes Microsofts patentstrid med Eolas.

Til toppen