Microsoft-konkurrenter håper på spesielle regler

Etter høringene i ankesaken, tror ikke Microsofts konkurrenter på noen oppsplitting. De håper i stedet at spesielle regler vil kunne tvinge Ballmer og Gates til å opptre mindre aggressivt.

Etter høringene i ankesaken, tror ikke Microsofts konkurrenter på noen oppsplitting. De håper i stedet at spesielle regler vil kunne tvinge Ballmer og Gates til å opptre mindre aggressivt.

Microsoft har de siste to årene investert tungt i teknologi utenfor PC-sektoren, både på server- og systemsiden, og på konsumentsiden. Kritikere i Computer and Communications Industry Association peker på at Microsoft i dag har 96 prosent av markedet for tekstbehandling og annen kontorprogramvare, 80 prosent av nettlesermarkedet, og 41 prosent av servermarkedet. Rivaler innen multimedia erfarer en taktikk tilsvarende den Netscape ble utsatt for i 1995. RealNetworks opplever for eksempel en vedvarende nedgang i markedsandel for sin lyd- og videoklient for Windows. Andelen av amerikanske brukere sank fra 31 prosent i juni til 28 prosent i november, mens Microsofts andel vokste fra 17 prosent til 22 prosent.

Observatører i USA er ganske samstemte i at det ikke blir noen oppsplitting av Microsoft. Samtidig heller de fleste til at ankeinstansen vil opprettholde elementer av kjennelsen om at Microsoft har misbrukt sin monopolstilling. Det åpner for at noen av den opprinnelige dommens tiltak også vil opprettholdes. De som nevnes, er påbud om åpenhet overfor tredjeparts utviklere og PC-leverandører, forbud mot å endre Windows på måter som går ut over tredjeparts utvikleres produkter, og forbud mot eksklusive kontrakter med leverandører og avtalefestet bunting av produkter.

Til toppen