Microsoft-konsortium i skyen

Telecomputing og Tieto blant 25 medlemmer som satser på «hybride» løsninger.

Microsoft-konsortium i skyen
Fra driftssentralen til Telecomputing, en av Microsofts 25 partnere i konsortiet Cloud OS Network. Bilde: Microsoft / Youtube

I en pressemelding, et et bloggininlegg og en Youtube-video forklarer Microsoft at de har opprettet et konsortium med 25 partnere kalt «Cloud OS Network». Partnerne er alle store tilbydere av nettskytjenester, med stort innslag av Microsoft-teknologi.

I Norden er Telecomputing og Tieto med. Andre kjente deltakere er Aruba, Capgemini, CSC, Fujitsu, Lenovo, Outsourcerey, Singtel, Sogeti og T-Systems. Full medlemsoversikt er lagt ut på denne nettsiden.

De 25 partnerne oppgis å dekke over 90 markeder verden over. De besitter over 2,4 millioner servere fordelt på mer enn 425 datasentraler, og de har over 3 millioner kunder.

Målgruppen for konsortiet er store bedrifter. Teknologigrunnlaget er Microsofts skyplattform: Windows Server (2012 R2) med hypervisoren Hyper-V, System Center (2012 R2) og Windows Azure Pack. Ideen er at kunder skal dra fordeler av felles teknologi i egne datasentraler, tilbydernes datasentraler og Azure. Løsningene er fra konsortiet er «hybride» i den forstand at de fritt kan kombinere ressurser fra disse tre kildene.

Primærmarkedene til tjenestetilbyderne som deltar i Cloud OS Network.
Primærmarkedene til tjenestetilbyderne som deltar i Cloud OS Network. Bilde: Microsoft

– Vårt nettverk av ledende tjenestetilbydere vil la kundene våre bygge datasentraler uten grenser for applikasjoner, data og forvaltning av brukerenheter, sier Takeshi Numoto, visepresident i Microsoft med ansvar for markedsføring av nettsky- og storbedriftløsninger.

Et poeng med dette er at bedriftene skal kunne «fokusere på sin kjerneforretning framfor å drive datasentraler». I blogginnlegget skriver Numoto at det dreier seg om å «temme big data, forvalte BYOD [«bring your own device»] og levere kraftige applikasjoner til et bredt utvalg fysiske klienter.

Dette skal gi økonomiske fordeler ved at man evner å utnytte nye muligheter raskere, øke produktiviteten hos de ansatte og senke kostnadene.

Helt siden Microsoft startet med nettskyteknologi, har de understreket at lokale tilbydere har en nøkkelrolle, på grunn av behov for tilpasning til lokale forhold. Cloud OS Network formaliserer dette: Tjenestetilbyderne kan for eksempel sørge for tilpassede tjenester innen økonomi og regnskap, og garantere personvern og datalagring i samsvar med lokale lover og regler. Der det er påkrevet, kan man ha full kontroll over hvor bestemte data lagres.

Kjell Tore Espeseth i Telecomputing mener konsortiet gir dem muligheter til å øke inntektsgrunnlaget gjennom mer effektive tjenester.
Kjell Tore Espeseth i Telecomputing mener konsortiet gir dem muligheter til å øke inntektsgrunnlaget gjennom mer effektive tjenester. Bilde: Microsoft / Youtube

– Kunder får større valgmulighet innen tilrettelegging, datalagring, personvern og tjenestenivåer, skriver Numoto.

Han viser til at et av konsortiets medlemmer, britiske Outsourcery, har et initiativ gående for å levere tilpassede skytjenester til britiske offentlige tjenester.

Pressemeldingen til Telecomputing konkretiserer dette: De er i ferd med å bytte ut VMware med Hyper-V, og sier de vil «kombinere lokale produkter og tjenester med Microsoft Cloud Platform». Hensikten er blant annet å rette seg nordiske markedskrav og nordiske lovverk, sier teknologidirektør Kjell Tore Espeseth. Deltakelsen i konsortiet gjør Telecomputing bedre i stand til raskt og effektivt å utvikle nye tjenester, tiltrekke seg nye kunder og øke inntektsgrunnlaget, legger han til.

I sin pressemelding sier Tieto at de nå er i stand til å velge og å kombinere SharePoint, Exchange, Lync, SQL Server, BizTalk, Active Directory og Dynamics CRM-tjenester som hybride skyløsninger.