Microsoft: Kraftig skyts mot Justisdepartementet

"Grunnløs" og "utilgivelig" er ord som Microsoft bruker i sitt offisielle 48 siders forsvarsskriv som er overrakt Justisdepartementet i Washington.

"Grunnløs" og "utilgivelig" er ord som Microsoft bruker i sitt offisielle 48 siders forsvarsskriv som er overrakt Justisdepartementet i Washington.

Departementet har gått til søksmål mot datagiganten og må svare for seg innen 20. november. Den første rettslige høringen er satt til 5. desember.

Microsofts forsvar hviler på to hovedargumenter:

  • Justisdepartementet har hele tiden vist om Microsofts planer om å integrere nettleseren Internet Explorer i operativsystemet Windows
  • Målet til Justisdepartementet er å hindre Microsoft fra å levere flere egenskaper og utvidet funksjonalitet i kommende oppgraderinger av Windows 95.

Microsoft ber retten avvise hele søksmålet.

Det formelle grunnlaget for Justisdepartementets søksmål mot Microsoft er at selskapet bryter vilkårene i en "kjennelse om samtykke" (consent decree) som selskapet ble pålagt i 1995. Departementet tolker kjennelsen dithen at Microsoft ikke har anledning til å knytte salget av sitt operativsystem til salget av sin nettleser, noe selskapet har gjort i flere år. Departementet krever at Microsoft betaler dagbøter på én million dollar helt til denne praksisen endres.

Microsoft hevder at departementet leser denne kjennelsen på en fullstendig utroverdig måte. Selskapet viser til formuleringer i dekretet som skal gi dekning for at det står fritt til å lage et produkt som integrerer nettleseren i Windows, og skriver:

- Selv om departementet hadde rett i at Internet Explorer-delen av Windows 95 kan betraktes som et "eget produkt", er ideen at et atskilt produkt ikke kan være del av et integrert produkt, en falsk tvedeling.

Microsoft har i mange år åpent erklært overfor den internasjonale datapressen at "morgendagens operativsystem" vil ha integrert nettleserfunksjonalitet og legger vekt på å bevise at også Justisdepartementet har vært orientert om dette målet, fra så tidlig som høsten 1993. Erklæringer om en slik framtidig integrasjon har vært gjentatt av andre selskaper i databransjen. I dokumentet viser Microsoft blant annet til uttalelser fra Compaq, et selskap som har redegjort for hvordan det lot seg presse til å avstå fra å bunte Netscapes konkurrerende nettleser på sine PC-er.

På en pressekonferanse sa Bill Gates at Justisdepartementet er mer interessert i å beskytte interessene til en håndfull selskaper enn til programvarebrukerne.

- I dette tilfellet, virker det som om fordelene for forbrukerne teller mindre enn klagene fra en håndfull av våre konkurrenter som vil at regjeringen skal hjelpe dem ved å hindre Microsoft fra å utvikle sine produkter, uttalte Gates blant annet.

Yussuf Nehdi, Microsofts ansvarlige for Internett-klienter, demonstrerte hvordan en nyinnkjøpt PC fra Sony ble levert med Netscapes nettleser som standard, for å motbevise påstander om at forbrukere ikke lenger kan velge.

Newsbytes siterer analytiker Mike Murphy som har denne oppsummeringen:

- Justisdepartementet har en velbegrunnet sak, men innen domstolene kan gjøre noe med den, vil hele striden være avgjort, slik at alt som skjer nå virker noe fåfengt. Internet Explorer vil være integrert i Windows NT og Windows 98 lenge før saken kommer opp til doms.

En viktig påstand fra Justisdepartementet, er at Microsofts "non-disclosure"-avtaler med ulike PC-leverandører hindrer departementets tilgang til viktig informasjon. Microsoft kontrer dette med å vise til at slike avtaler ikke er nevnt i kjennelsen fra 1995, og at det derfor ikke er anledning til å drøfte dem i forbindelse med det aktuelle søksmålet.

Til toppen