Microsoft krever EU-høring i monopolsaken

Microsoft vil supplere sitt skriftlige forsvar mot EUs monopolanklager med en lukket høring.

Microsoft vil supplere sitt skriftlige forsvar mot EUs monopolanklager med en lukket høring.

I en erklæring offentliggjort i begynnelsen av august i år gjorde EU-kommisjonen rede for den siste utviklingen i sin etterforskning mot Microsoft, og ga selskapet en siste anledning til å forsvare seg skriftlig, før det ble tatt endelig stilling til en rekke mulige straffetiltak, fra bøter til pålagt offentliggjøring av programmeringsgrensesnitt. (Se Commission gives Microsoft last opportunity to comment before concluding its antitrust probe.)

EU har etterforsket Microsoft for mistanke om brudd på konkurransereglene i over fire år. I desember 2001 bestemte Microsoft seg for å begrense den formelle kommunikasjonen med EU-kommisjonen til skriftlige utvekslinger. Nå har selskapet bestemt seg for å kreve en formell høring, fortrinnsvis en gang i november. EU-kommisjonen bekrefter at dette er Microsofts rett, så slik blir det. Høringen vil ikke være åpen for publikum, men spesielt interesserte instanser vil få anledning til å være til stede. Ifølge Wall Street Journal vil sju selskaper og organisasjoner som representerer brukere, konkurrenter og leverandører, sannsynligvis få lov til å følge høringen. Utover representanter for EU-kommisjonen, vil også antitrusteksperter fra EUs medlemsland også være til stede.

Microsoft har ikke offisielt begrunnet sitt utspill. Observatører mener det kan være motivert av flere hensyn. Saken har versert i fire år og utløst en mengde dokumenter. Microsoft kan følgelig føle et behov for å oppsummere hele saken på bredere basis enn det har anledning til i det siste skriftlige svaret til EU-kommisjonen. Det kan videre være fordelaktig å presentere saken ikke bare for EU-kommisjonen, men også for representantene for de enkelte medlemslandene. Dessuten kan en utvidelse av prosedyren tenkes å utløse prosedyrefeil som kan komme godt med i en eventuell anke. Ankeinstansen, Europadomstolen i Luxemburg, har tidligere avvist EU-kommisjonens avgjørelser i monopolsaker med henvisning til prosedyrefeil.

Til toppen